Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

Fuzja Aliora i BPH. Co czeka klientów?

Bloomberg
Alior wchłonšł już BPH. Fuzja operacyjna do końca pierwszego kwartału 2017. Tylko posiadacze kredytów hipotecznych oraz klienci TFI nadal pozostanš w starym banku

W pištek 4 listopada 2016 nastšpiło prawne połšczenie Alior Banku z wydzielonš częœciš Banku BPH, obejmujšcš jego podstawowš działalnoœć, bez portfela kredytów hipotecznych i BPH TFI. To oznacza, że wszystkie pozostałe produkty dla klientów indywidualnych, a także produkty dla klientów biznesowych trafiły do Aliora.

– Prawne połšczenie Alior Banku z wydzielonš częœciš Banku BPH nastšpiło w siedem miesięcy od zawarcia umowy z GE. Wszystkie prace przebiegajš zgodnie z planem, a nawet go wyprzedzajš. Połšczenie operacyjne zamierzamy zakończyć do 31 marca 2017 roku. Dołożymy wszelkich starań, aby integracja przebiegała sprawnie i była nieodczuwalna dla klientów – deklaruje  Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku.

W wyniku połšczenia Alior Bank awansował na 9 pozycję wœród największych banków w Polsce pod względem wartoœci aktywów. Na koniec czerwca suma aktywów Aliora i wydzielonej częœci Banku BPH wynosiła odpowiednio 47 mld i 15 mld zł, czyli łšcznie 62 mld zł. Transakcja przybliża Alior do realizacji strategicznego celu, jakim jest wejœcie do grona 5-6 największych banków w Polsce. Przejęta przez Alior wydzielona częœć Banku BPH obejmuje bankowoœć detalicznš (z wyjštkiem kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych), bankowoœć dla firm, sieć placówek, Biuro Maklerskie, Kasę Mieszkaniowš i znacznš częœć funkcji wsparcia.

Do Aliora przeniesione zostały m.in. konta osobiste, produkty oszczędnoœciowe i inwestycyjne, kredyty gotówkowe i konsolidacyjne, karty kredytowe i debetowe, rachunki i kredyty Kasy Mieszkaniowej oraz produkty maklerskie. Alior przejšł też wszystkie produkty dla klientów biznesowych oraz klientów korporacyjnych.

W efekcie jest następcš prawnym Alior jest następcš prawnym Banku BPH, przejmujšc jego wszystkie dotychczasowe prawa i obowišzki.  Co ważne, zmiana nie wymaga od klientów podejmowania żadnych działań. Umowy zawarte z Bankiem BPH pozostajš w mocy i nie wymagajš podpisywania aneksów. Nie zmieniajš się również taryfy opłat i prowizji, regulaminy i tabele oprocentowania, numery rachunków bankowych, zasady funkcjonowania kart płatniczych, w tym kody PIN. Natomiast klienci indywidualni posiadajšcy kredyt hipoteczny sš nadal klientami Banku BPH. Osoby posiadajšce zarówno kredyt hipoteczny dla klientów indywidualnych, jak i inny dowolny produkt sš klientami obu banków.

Dla klientów spłacajšcych kredyt hipoteczny w Banku BPH pozostajš bez zmian: wysokoœć marży, numery kont do spłaty, termin płatnoœci rat. Ważna i pozytywna informacja dla klientów korzystajšcych z promocyjnych warunków i niższej marży – ze względu na posiadanie innych produktów Banku BPH (takich jak konto osobiste, karta kredytowa)  jest taka, że utrzymajš jš na dotychczasowym poziomie, bez względu na to, czy będš korzystać z produktów dodatkowych po ich przeniesieniu do Alior Banku. Wyjštek stanowiš ubezpieczenia indywidualne i grupowe do kredytów hipotecznych, przede wszystkim na życie i od utraty pracy, które nadal będš obsługiwane przez Bank BPH i ich posiadanie lub kontynuowanie może mieć wpływ na wysokoœć marży. Dla kredytów walutowych w dalszym cišgu będš obowišzywać tabele kursowe publikowane przez Bank BPH.

Dotychczasowe oddziały i placówki partnerskie Banku BPH zostały przeniesione do Aliora. I choć jeszcze przez pewien czas zachowajš oznakowanie Banku BPH, to nie będš już obsługiwać klientów spłacajšcych kredyt hipoteczny udzielony przez Bank BPH. Kontakt z Bankiem BPH jest teraz możliwy wyłšcznie poprzez kanały zdalne: infolinię, e-mail, za poœrednictwem bankowoœci internetowej oraz listownie.

Klienci posiadajšcy w Banku BPH kredyt hipoteczny mogš spłacać raty tak jak do tej pory,  z wyjštkiem osób, od których bank automatycznie pobierał ratę kredytu z ich rachunku osobistego prowadzonego w Banku BPH (poprzez usługę automatycznej spłaty). Od dziœ nie ma już takiej możliwoœci i cykliczne pobieranie raty z konta osobistego bez wydawania każdorazowo dyspozycji, będzie możliwe po uruchomieniu usługi polecenia zapłaty.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL