Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

Kadrowa karuzela w zarzšdach banków

Bloomberg
W cišgu roku w polskim sektorze bankowym doszło do około 50 zmian w zarzšdach – wynika z naszych szacunków.

Katalizatorem napędzajšcym kadrowš karuzelę były zmiany polityczne (to jeszcze pokłosie wyborów parlamentarnych z 2015 r.), które doprowadziły do przejęcia kontrolnego pakietu w Pekao przez państwowe firmy.

W czerwcu 2017 r. Luigi Lovaglio został odwołany przez nowš radę nadzorczš po 14 latach pracy w banku. Zastšpił go Michał Krupiński. Zmieniono prawie cały zarzšd Pekao i teraz zasiada w nim tylko jedna osoba z poprzedniej ekipy (wiceprezes Andrzej Kopyrski). Do Krupińskiego dołšczyli Tomasz Kubiak, Michał Lehmann, Marek Lusztyn, Tomasz Styczyński i Marek Tomczuk. Do zarzšdu wejdzie jeszcze Roksana Ciurysek-Gedir, która po wielu latach spędzonych w największych instytucjach w londyńskim City wraca do Polski. W listopadzie Pekao pokaże zaktualizowanš strategię.

Polityka miała też wpływ na roszady kadrowe w Aliorze, innym „państwowym" banku. W maju Wojciech Sobieraj, prezes i współtwórca Aliora, zaskoczył rynek informacjš, że nie będzie ubiegał się o powołanie do zarzšdu nowej kadencji. Zastšpił go Michał Chyczewski (wczeœniej zwišzany z EY i ukraińskim Kredobankiem). Na stanowisko wiceprezesów powołano Filipa Gorczycę (dawniej PwC), Celinę Waleœkiewicz, Urszulę Krzyżanowskš-Piękoœ oraz Katarzynę Sułkowskš (zwišzane z bankiem już od lat). W œrodę Alior pokaże sposób realizacji i modyfikacje strategii przyjętej w marcu jeszcze przez poprzedniš ekipę.

Sporo działo się też w BOŒ. Tam od czerwca w zarzšdzie nowej kadencji nie zasiada już Stanisław Kluza (kierował tym bankiem tylko 15 miesięcy). Trwajš poszukiwania prezesa i pierwszego wiceprezesa. Przez ostatnie dwa lata bank miał szeœciu różnych szefów.

Roszady zachodziły też w zarzšdach prywatnych instytucji: BZ WBK, mBank, ING Bank Œlšski, BGŻ BNP Paribas, Raiffeisen Polbank, Credit Agricole, DNB Nord.

Mimo że zmiany zachodziły na najwyższych stanowiskach, nie zawsze oznaczały rewolucję w działalnoœci.

Więcej czytaj w „Parkiecie"

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL