Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

Zmiana w mBanku

Przemysław Gdański
materiały prasowe
Przemysław Gdański zrezygnował z funkcji wiceprezesa mBanku. Najprawdopodobniej zastšpi go Adam Pers.

Przemysław Gdański, wiceprezes mBanku ds. bankowoœci korporacyjnej i inwestycyjnej, złożył rezygnację z pełnionych funkcji. Rezygnacja nastšpi z dniem 25 paŸdziernika. Gdański nie podał przyczyn rezygnacji.

Z mBankiem zwišzany jest od listopada 2008 r., kiedy objšł funkcję członka zarzšdu odpowiedzialnego za bankowoœć korporacyjnš. W latach 1993 - 1995 pracował w IBP Bank, następnie w ABN AMRO Bank w Polsce, w Rumunii i w centrali w Amsterdamie. W latach 2002 - 2006 był dyrektorem zarzšdzajšcym w BPH. Od maja do listopada 2006 r. był prezesem Calyon Bank Polska. Był też wiceprezesem BPH i po połšczeniu także Pekao, odpowiadał za bankowoœć korporacyjnš, rynków finansowych i inwestycyjnš.

Maciej Leœny, przewodniczšcy rady nadzorczej mBanku, poinformował bank, że na stanowisko wiceprezesa zarzšdu banku ds. bankowoœci korporacyjnej i inwestycyjnej będzie rekomendował powołanie pana Adama Persa, dyrektora zarzšdzajšcego ds. rynków finansowych w mBanku (przed laty pracował m.in. jako dyrektor Departamentu Rynków Finansowych Raiffeisen Bank Polska).

– Przemek Gdański swojš charyzmš i zaangażowaniem wyniósł obszar bankowoœci korporacyjnej i inwestycyjnej mBanku na zupełnie nowy poziom. Podczas jego kadencji pozyskaliœmy ponad 8 tys. klientów korporacyjnych. Znaczšco zwiększył się też poziom satysfakcji obsługiwanych firm i ich skłonnoœć do polecania naszej oferty. Bardzo dziękuję Przemkowi – którego postrzegam jako niezwykle uzdolnionego, ambitnego i zaangażowanego człowieka – za te 9 lat i życzę powodzenia – mówi prezes Cezary Stypułkowski.

– Wyrażam wdzięcznoœć prezesowi Cezaremu oraz koleżankom i kolegom z zarzšdu za naszš współpracę i pełne zrozumienia podejœcie do mojej decyzji. Jestem dumny z tego, co udało nam się wspólnie osišgnšć. Dzięki wytężonej pracy całego pionu bankowoœci korporacyjnej i inwestycyjnej, liczba klientów wzrosła o ponad 63 proc., a zysk z tej działalnoœci wzrósł o 777 mln zł – porównujšc lata 2016 i 2009. Wiele wdrożonych przez nas produktów i narzędzi stało się punktem odniesienia dla rynku – mówi Przemysław Gdański.

 

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL