Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

Będš błyskawiczne przelewy w euro

Bloomberg
Od pięciu lat Polacy mogš wykonywać natychmiastowe przelewy dzięki uruchomieniu przez KIR systemu Express Elixir. Teraz trwajš prace nad podobnš usługš umożliwiajšcš przesyłanie euro.

Dla wielu z nas fakt, że istnieje możliwoœć przelewania pieniędzy z banku do banku w dowolnym momencie (całodobowo) i to zaledwie w kilka sekund, jest dziœ oczywistoœciš. Jak pokazujš statystyki systemu Express Elixir, coraz chętniej z takiej opcji korzystamy i to nie tylko w awaryjnych sytuacjach.

– Start systemu Express Elixir w czerwcu 2012 r. można bez wštpienia uznać za jeden z kamieni milowych rozwoju polskiego sektora płatniczego – komentuje Grzegorz Leńkowski, dyrektor Linii biznesowej płatnoœci natychmiastowe w KIR. – Dostępnoœć przelewów natychmiastowych plasuje nas wœród najbardziej nowoczesnych i innowacyjnych gospodarek, jeœli chodzi o rozwój bankowoœci. Uruchomienie Express Elixir było reakcjš na dynamicznie zmieniajšce się pod wpływem cyfrowej transformacji otoczenie. Sektor bankowy bardzo silnie odczuwał tę zmianę. Można powiedzieć, że jest do dziœ w awangardzie digitalizacji. Polacy sš otwarci na innowacje i oczekujš praktycznych, szybkich i wygodnych rozwišzań, także w obszarze płatnoœci i rozliczeń – mówi Grzegorz Leńkowski.

Polacy polubili przelewy natychmiastowe

W momencie startu usługi w 2012 r., uczestnikami systemu Express Elixir były trzy banki: Bank Millennium, BRE Bank (obecnie mBank) i Meritum Bank (przejęty przez Alior Bank). Dziœ możliwoœć realizowania przelewów za poœrednictwem systemu oferuje większoœć komercyjnych banków oraz blisko 70 banków spółdzielczych funkcjonujšcych w ramach stowarzyszeń SGB i BPS.

Rozwój systemu potwierdzajš również stale notowane wzrosty liczby i wartoœci transakcji. Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że w I kwartale 2017 r. system po raz kolejny powiększył udział rynkowy. W tym okresie za poœrednictwem Express Elixir rozliczono 950 tys. przelewów, czyli niemal o 490 tys. więcej niż w I kw. 2016 roku na łšcznš kwotę 3,34 mld zł. W listopadzie ubiegłego roku wartoœć przelewów wykonanych w systemie Express Elixir po raz pierwszy osišgnęła miliard złotych i od tego czasu miesięczna wartoœć przelewów każdorazowo przekracza tę kwotę. W samym tylko czerwcu br. wartoœć transakcji zrealizowanych za poœrednictwem systemu wyniosła 1,39 mld zł, czyli o 59 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

– Wysoko cenimy możliwoœć realizacji przelewów natychmiastowych. Dane z badań, jakie przeprowadziliœmy pokazujš, że ponad połowa użytkowników bankowoœci on-line sięga po to rozwišzanie w sytuacji, gdy chce mieć pewnoœć, że przesyłane pienišdze trafiš od razu na rachunek odbiorcy. Klienci banków często również zlecajš przelewy natychmiastowe przy okazji robienia zakupów w sklepach internetowych czy opłacania rachunków w ostatniej chwili – dodaje Grzegorz Leńkowski. Częœć przelewów w systemie stanowiš te, realizowane przez przedsiębiorstwa. Firmy chętnie wykorzystujš to narzędzie i doceniajš wysoki limit kwoty transakcji, wynoszšcy jednorazowo 100 tys. zł. Przy czym warto zaznaczyć, że system nie ogranicza liczby takich transakcji w cišgu doby.

Będzie Euro Express Elixir

Co ważne, pojawiajš się nowe, ciekawe rozwišzania, których funkcjonowanie opiera się na infrastrukturze Express Elixir. Przykładem tego typu usługi sš przelewy natychmiastowe na numer telefonu (płatnoœci mobilne P2P). W celu przesłania pieniędzy z wykorzystaniem telefonu pomiędzy rachunkami, nie trzeba znać numeru konta odbiorcy, a jedynie jego numer telefonu. Jest to rozwišzanie łšczšce w sobie szybkoœć i wygodę. Z usługi w pełnym zakresie mogš skorzystać w tej chwili klienci pięciu banków, w ramach ich aplikacji mobilnych. Przelewy na numer telefonu sš realizowane za poœrednictwem systemu BLIK. W marcu tego roku do systemu Express Elixir przyłšczony został Narodowy Bank Polski, dzięki czemu przelewy m.in. do ZUS i organów administracji celno-podatkowej mogš być księgowane w czasie liczonym w sekundach.

To nie koniec rozwoju. Europejski Bank Centralny zamierza uruchomić pod koniec przyszłego roku ogólnoeuropejski system na potrzeby rozrachunku przelewów natychmiastowych (Target Instant Payments Settlement – TIPS). Paneuropejski węzeł, który umożliwi uzyskanie interoperacyjnoœci w zakresie płatnoœci natychmiastowych w euro, buduje także EBA Clearing, czyli spółka należšca do 53 europejskich banków. Obszar płatnoœci natychmiastowych jest także przedmiotem prac innych instytucji funkcjonujšcych na rynku rozliczeń, takich jak SWIFT czy EACHA. W efekcie tych działań KIR wkrótce umożliwi bankom działajšcym na polskim rynku realizację przelewów natychmiastowych w euro. W tym zakresie KIR prowadzi obecnie prace nad nowym rozwišzaniem o roboczej nazwie Euro Express Elixir.

Kolejnym etapem prac nad przelewami ekspresowymi w euro ma być utworzenie paneuropejskiej bazy umożliwiajšcej komunikację z lokalnymi bazami numerów telefonów komórkowych powišzanych z numerami rachunków bankowych. Umożliwi to szybkie przesyłanie pieniędzy na numery telefonów pomiędzy osobami w ramach SEPA (Single Euro Payments Area).

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL