Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

Bank stracił 8 mln zł przez oszustów

materiały prasowe
Katowicki oddział PKO BP stracił ponad 8 mln zł wyniku działania zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudziła kredyty obrotowe.

Nadzorujšca œledztwo Prokuratura Regionalna w Katowicach ustaliła, że członkowie gangu doprowadzili Bank PKO BP II Oddział w Katowicach do niekorzystnego rozporzšdzenia mieniem w łšcznej wysokoœci 8 mln 180 tys. zł z tytułu udzielonych kredytów obrotowych - poinformowała PAP Prokuratura Krajowa. Sprawcy wprowadzili w błšd pracowników i w celu uzyskania kredytów obrotowych przedłożyli im podrobione, przerobione lub poœwiadczajšce nieprawdę dokumenty finansowo - księgowe.

Z punktu widzenia skali PKO BP, największego banku w Polsce, nie jest to duża kwota. Suma bilansowa banku na koniec marca wynosiła 289 mld zł, bank miał 200,5 mld zł kredytów. W 2016 r. odpisy utraty wartoœci kredytów w PKO BP wyniosły 1,6 mld zł, zysk netto w tym roku wyniesie ok. 2,8 mld zł.

Zatrzymano w tej sprawie dwie osoby, którym postawiono już zarzuty. Zatrzymań - na polecenie prokuratora - dokonywali we wtorek i œrodę funkcjonariusze Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczoœci Ekonomicznej Centralnego Biura Œledczego Policji. Jak informuje prokuratura, œledztwo ma charakter rozwojowy. Obecnie status podejrzanego ma w nim łšcznie 11 osób, wobec których stosowane sš wolnoœciowe œrodki zapobiegawcze.

Pierwszy ze sprawców jest podejrzany o oszustwo znacznej wartoœci, oszustwo kredytowe i fałszowanie dokumentów. Według œledczych swoim działaniem spowodował szkodę banku w wysokoœci ok. 900 tys. zł. Drugi zatrzymany jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz o popełnienie dwóch oszustw znacznej wartoœci i oszustw kredytowych. Wyrzšdzona przez niego szkoda sięga 800 tys. zł.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Regionalnej w Katowicach prokurator ogłosił im zarzuty. Wobec obu zastosowano następnie wolnoœciowe œrodki zapobiegawcze w postaci poręczenia majštkowego.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL