Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

Pomysły Leppera modne w Szwecji

Bloomberg
Najstarszy bank centralny œwiata, szwedzki Riksbank, broni swojej niezależnoœci przed politykami, którzy chcieliby przejšć częœć rezerw walutowych.

„Mamy nadzieję, że parlament jasno opowie się za utrzymaniem banku centralnego cieszšcego się szerokš autonomiš i zdolnego do zapewniania płynnoœci sektorowi bankowemu w razie kryzysu" – napisali w liœcie otwartym do szwedzkich parlamentarzystów Per Jansson i Cecilia Skingsley, członkowie zarzšdu Riksbanku. W piœmie opublikowanym w dzienniku „Dagens Nyheter" zaapelowali do posłów o powstrzymanie zakusów rzšdu na rezerwy walutowe Szwecji, warte około 500 mld koron szwedzkich (215 mld zł). To równowartoœć 11 proc. ubiegłorocznego PKB kraju.

List otwarty wicegubernatorów Riksbanku to kolejna salwa w batalii, która toczy się od marca, gdy centrolewicowy rzšd Stefana Löfvena wystšpił z propozycjš, aby połowę rezerw przeznaczyć na spłatę długu publicznego. W ub.r. wynosił on 41 proc. PKB.

Przedstawiciele banku centralnego uważajš, że realizacja tego planu zagrażałaby stabilnoœci finansowej kraju. W razie kryzysu Riksbank miałby bowiem ograniczone możliwoœci wspierania płynnoœci w sektorze bankowym i stabilizowania kursu korony. Zgodnie z rzšdowym projektem w takiej sytuacji rezerwy walutowe uzupełniałoby Ministerstwo Finansów, pożyczajšc pienišdze na rynku kapitałowym. A ograniczenie długu publicznego dawałoby rzšdowi większš swobodę prowadzenia polityki fiskalnej, co miałoby zmniejszyć podatnoœć Szwecji na kryzysy.

Pomysł „produktywnego" wykorzystania częœci rezerw banku centralnego pojawiał się też w Polsce. Ponad dekadę temu zgłaszał go m.in. Andrzej Lepper, lider Samoobrony.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL