Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

Tanie kredyty z UE majš pomóc chronić klimat

Bloomberg
Ponad 75 mln euro na kredyty dla firm i samorzšdów trafi do Banku Ochrony Œrodowiska dzięki najnowszej pożyczce Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Ta szósta już linia kredytowa dla BOŒ jest przeznaczona dla małych i œrednich firm oraz samorzšdów. – Poprzednie kredyty z linii EBI cieszyły się popularnoœciš ze względu na atrakcyjne warunki finansowania – poinformował Piotr Lemberg, rzecznik prasowy BOŒ. O œrodki z puli 75 mln euro mogš ubiegać się firmy z branży handlu, produkcji i energii, w pierwszej kolejnoœci – na projekty zmniejszajšce emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Chodzi m.in. o termomodernizację obiektów, wymianę parku maszynowego, zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych czy pomp ciepła w firmie. Na szczegóły oferty przyjdzie jednak poczekać do III kwartału. Firmy MSP mogš wzišć nawet do 12,5 mln euro. Kredyty z EBI majš długi okres kredytowania, niskš marżę i prowizję banku. Wkład własny inwestora może wynosić tylko 15 proc., można też łšczyć różne Ÿródła finansowania. Aż 40 proc. z całej kwoty 75 mln pożyczki EBI ma trafić na inwestycje zwišzane z redukcjš emisji gazów cieplarnianych, energiš odnawialnš czy efektywnoœciš energetycznš. EBI musi bowiem udzielić ponad 25 proc. swoich kredytów na przeciwdziałanie skutkom zmiany klimatu.
EBI z BOŒ współpracuje od 14 lat i w tym czasie udzielił mu szeœciu linii kredytowych o wartoœci 300 mln euro.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL