Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

Rosja zmienia system bankowy

Bloomberg
Ma być prostszy, bezpieczniejszy i bardziej dostępny dla ogółu Rosjan. Zmiany wejdš w życie od przyszłego roku.

Duma w trzecim czytaniu przyjęła dziœ ustawę o przejœciu na nowy system bankowy w Rosji. Wprowadza ona podział banków w zależnoœci od prowadzonych operacji na banki z uniwersalnš licencjš i banki z bazowš (podstawowš) licencjš, podała agencja Prime.

Banki z licencjš uniwersalnš będš podlegać wszystkim wymaganiom, podczas kiedy posiadajšce licencję bazowš obejmš regulacje uproszczone. Ma to pozwolić na zmniejszenie kosztów zwišzanych ze spełnieniem przez nie standardów międzynarodowych oraz poprawić dostępnoœć usług bankowych na terenie Rosji. Gotówka, jest w Rosji wcišż najpopularniejszym sposobem regulowania płatnoœci a w wielu izolowanych osadach Dalekiego Wschodu, bankowoœć jest pojęciem nieznanym. Od 1 stycznia 2018 r. minimalna wielkoœć własnych œrodków (kapitału) banku z uniwersalnš licencjš wyniesie 1 mld rubli (70,3 mln zł), a dla banku z licencjš bazowš - 300 mln rubli (21,3 mln zł).

Dla poprawy bezpieczeństwa bankowoœci w Rosji ustawa wprowadza dla banków z licencjš bazowš ograniczenia we współpracy z zagranicznymi podmiotami. Nie mogš one lokować w swoi imieniu posiadanych pieniędzy klientów zagranicznych; nie mogš prowadzić lokat w metalach szlachetnych należšcych do zagranicznych firm i osób oraz lokować kosztownoœci w ich imieniu.

Ustawa zabrania też tym bankom otwierania korespondencyjnych rachunków w zagranicznych bankach (wyjštek to udział banku z zagranicznym systemie płatniczym).

Z drugiej strony banki z mniejszym kapitałem muszš dostarczyć do banku centralnego mniej dokumentów i sprawozdań. Nie muszš też dostarczać oceny ryzyka ani informacji o zarzšdzaniu ryzykiem i kapitałem, co należy do obowišzków banków z uniwersalnš licencjš.

Ustawa daje też możliwoœć zmiany statusu banku na status firmy mikro finansowania. Takie firmy mogš docierać z usługami do najbardziej izolowanych miejsc w Rosji.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL