Banki

Zmiana w zarządzie ING Banku Śląskiego

Fotorzepa, Grzegorz Zawisza
Bożena Graczyk zastąpi Mirosława Bodę na stanowisku wiceprezesa nadzorującego finanse w ING Banku Śląskim. Także dzisiaj akcjonariusze zdecydowali o podziale zysku banku.

Rada nadzorcza ING Banku Śląskiego podjęła dziś decyzję o zmianach w składzie zarządu. Od 1 czerwca stanowisko wiceprezesa banku nadzorującego Pion Finansów obejmie Bożena Graczyk. Mirosław Boda, dotychczas pełniący tę funkcję, pozostanie w strukturach banku na stanowisku doradcy prezesa, odpowiadającego za projekty strategiczne.

- Chciałbym podziękować Mirosławowi Boda za ostatnie 11 lat, w czasie których zajmował stanowisko wiceprezesa. W tym okresie nastąpił dynamiczny i zarazem organiczny rozwój banku. Jego miarą jest ponad dwukrotny wzrost wartości aktywów oraz doskonała pozycja konkurencyjna spółki. Jednocześnie chciałbym powitać w banku Bożenę Graczyk, której doświadczenie zawodowe przyczyni się do dalszego wzmocnienia ING na polskim rynku – mówi Brunon Bartkiewicz, prezes ING BSK.

Bożena Graczyk od 1994 roku pracowała w firmie KPMG. Od 16 lat zajmowała w niej stanowisko partnera w obszarze audytu oraz doradztwa dla sektora usług finansowych. Jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Łódzkim (1994). Ukończyła Program Executive MBA in International Business, University of Bristol oraz École Nationale des Ponts et Chaussées (1997), jak również Advanced Management Program, IESE Business School (2011). Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Mirosław Boda związany jest z ING BSK od 1992 r. W 2006 r, po kilkuletniej przerwie, podczas której był dyrektorem ds. rachunkowości i finansów w Banku BPH, powrócił do ING na stanowisko wiceprezesa nadzorującego Pion Finansów. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1992) oraz Uniwersytetu w Tilburgu. Rada nadzorcza podziękowała Mirosławowi Boda za jego pracę na rzecz ING BSK oraz osobisty wkład wniesiony w osiągnięcia i rozwój banku.

Dzisiaj odbyło się również walne zgromadzenie ING BSK. Akcjonariusze zgodzili się z propozycją zarządu, aby z 1,21 mld zł zysku netto banku za 2016 r. przeznaczyć 1,15 mld zł na kapitał rezerwowy, zaś 55 mln zł na fundusz ryzyka ogólnego. Przyjęto również zmiany w statucie upoważniające zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zapis jest odpowiedzią na oczekiwania regulatorów i na zmiany przepisów dotyczące wdrażania w bankach Planów Naprawy, o których mowa w Ustawie Prawo Bankowe. Kapitał docelowy umożliwia szybkie dokapitalizowanie banku w przypadku niedotrzymania przez niego wymogów kapitałowych a także minimalizuje ryzyko wystąpienia takiej sytuacji. ZWZ udzieliło również członkom zarządu banku oraz członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Źródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL