Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

Banki spółdzielcze działajš lokalnie, ale też sš nowoczesne

Fotorzepa, Michał Walczak
Płatnoœci zbliżeniowe, bankomaty biometryczne – wszystko to można znaleŸć w ofertach.

W Polsce mamy ponad pół tysišca banków spółdzielczych zrzeszonych w trzech grupach: BPS (351 banków spółdzielczych), SGB (199) oraz Polski Bank Apeksowy (56). Z ich usług w sumie korzysta kilka milionów klientów.

– Obsługujemy ponad 1,5 mln osób, mamy niemal 1,7 tys. placówek w całej Polsce i blisko 4 tys. bezprowizyjnych bankomatów – wylicza Rafał Łopka z Departamentu Współpracy z Bankami Spółdzielczymi Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB).

Klientami tych banków sš w większoœci mieszkańcy małych miast i wsi, ale sš też banki działajšce w dużych miastach, np. Bank Spółdzielczy w Toruniu, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi czy Poznański Bank Spółdzielczy.

W Grupie BPS zrzeszonych jest 351 banków spółdzielczych. Obsługujš one ok. 2,85 mln rachunków bieżšcych. Działajš w najodleglejszych zakštkach Polski. Œwiadczš usługi dla biznesu lokalnego (choć niekiedy działajšcego na skalę międzynarodowš), jednostek samorzšdu terytorialnego, prowadzš konta dla indywidualnych klientów.

Banki z tej grupy majš także oddziały w dużych oœrodkach miejskich (ok. 140), w tym w Gdańsku (2), Katowicach (6), Krakowie (32), Lublinie (24), Łodzi (10), Olsztynie (8), Rzeszowie (26), Warszawie (26), Wrocławiu (1).

Banki spółdzielcze z Grupy BPS majš ponad 2,3 tys. bankomatów w całej Polsce. Sš wœród nich urzšdzenia stosujšce najnowsze technologie, np. bankomaty biometryczne (ma je 28 banków spółdzielczych z Grupy BPS). Częœć urzšdzeń jest wyposażona w nakładki służšce do wypłat w trybie zbliżeniowym.

Wszystkie banki zrzeszone w BPS wydajš klientom indywidualnym karty debetowe (w tym z funkcjš zbliżeniowš), a większoœć – także karty kredytowe.

Podobnie jest w bankach z grupy SGB. Karty debetowe sš dostępne wszędzie, kredytowe – w niemal 60 proc. banków. Wszyscy członkowie SGB oferujš dostęp do konta przez internet, a 55 proc. również mobilnš. Klienci ponad połowy banków z tej grupy mogš korzystać z płatnoœci mobilnych.

– Pojedyncze banki umożliwiajš założenie rachunku czy lokaty w sposób zdalny przez osobę niebędšcš wczeœniej klientem, ale większoœć takiego rozwišzania nie ma. Natomiast jeœli chodzi o możliwoœć zakładania rachunków oszczędnoœciowych czy lokat poprzez bankowoœć internetowš, to wiele banków oferuje takš funkcję – zapewnia Rafał Łopka.   —blik

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL