Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

Bankom trudno mocniej cišć koszty, liczš na przychody

Bloomberg
Pod względem wskaŸnika wydatków do dochodów ten rok może polskim bankom przynieœć poprawę, ale tylko niewielkš.

Bioršc pod uwagę wskaŸniki kosztów do dochodów (C/I) za cały 2016 r., najbardziej efektywnym kosztowo giełdowym bankiem był mBank (45,7 proc.), który wyprzedził nieznacznie BZ WBK (46 proc.). Na trzeciej lokacie znalazł się Pekao (47,3 proc.), na czwartej ING Bank Œlšski (48,5 proc.), zaœ na pištej Alior (49 proc.).

Rok wczeœniej czołówka była podobna, choć wtedy wskaŸniki były gorsze (wyższe) ze względu na dodatkowe koszty, jakie poniósł sektor w zwišzku z upadłoœciš spółdzielczego SK Banku (2 mld zł) oraz brak wpływu transakcji z Visš, która w 2016 r. dołożyła się do wyniku (ponad 2 mld zł). Z drugiej strony w 2016 r. w życie wszedł nowy podatek od aktywów, który przez 11 miesięcy kosztował sektor bankowy około 3,2 mld zł.

Œredni wskaŸnik C/I dla całego sektora bankowego wyniósł w ubiegłym roku 56 proc., czyli poprawił się z 59 proc. (mimo podatku bankowego, ale pomogła wspomniana Visa, brak dużych upadłoœci banków oraz organiczny rozwój biznesu).

Analitycy Haitong Banku prognozujš, że w tym roku, kiedy pozytywnego wpływu z Visy już nie będzie, zaœ podatek bankowy będzie płatny za wszystkie 12 miesięcy (a nie za 11, jak w ubiegłym roku), wskaŸnik C/I utrzyma się na poziomie 56 proc. Bardziej optymistyczne prognozy zakładajš, że może obniżyć się do 54 proc., jeœli nie pojawiš się dodatkowe koszty regulacyjne, akcja kredytowa będzie rozwijać się w dobrym tempie, a marża odsetkowa się utrzyma.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL