Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP zmienia radę nadzorczš spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP wybiera nowš radę nadzorczš banku.
Bloomberg
Największy polski bank, kontrolowany przez skarb państwa ma już nowš radę nadzorczš. W jej składzie znalazł się m.in. Wojciech Jasiński.

Czwartkowe NWZA PKO BP wybrało nowš radę nadzorczš banku. W jej skład wchodzš nowo powołani na wniosek skarbu państwa: Wojciech Jasiński (były minister skarbu państwa, obecnie prezes PKN Orlen), Piotr Sadownik, Agnieszka Winnik- Kalemba (wchodziła już w skład RN PKO BP w latach 2006-2008 roku), Janusz Ostaszewski i Adam Budnikowski oraz zgłoszeni przez mniejszoœciowych akcjonariuszy: Mirosław Barszcz i Andrzej Kisielewicz.

Na wniosek głównego akcjonariusza czyli  MSP ze starego składu rady nadzorczej odwołano szeœciu członków: Jerzego Górę, Zofię Dzik, Marka Mroczkowskiego, Mirosława Czekaja, Piotra Marczaka i Krzysztofa Kiliana.

Ze starego składu pozostały w radzie dwie osoby: Małgorzata Dec-Kruczkowska i Elżbieta Mšczyńska -Ziemacka.

Trzech  kandydatów do RN zgłosili mniejszoœciowi akcjonariusze. MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny Andrzeja Kisielewicza, Aviva Mirosława Barszcza, a Pekao OFE zgłosiło Pawła Góreckiego, ale weszło dwóch.

W PKO BP rada nadzorcza liczy dziewięciu członków. W dotychczasowym składzie rady było oœmiu członków (ponieważ jeden złożył rezygnację w trakcie kadencji).

Pod koniec stycznia Dawid Jackiewicz zapowiedział zwołanie walnego zgromadzenia PKO BP, w celu wprowadzenia zmian w radzie nadzorczej banku. Minister Skarbu wyraził wówczas niezadowolenie ze sposobu komunikacji PKO BP z rynkiem po zamieszaniu zwišzanym ze zmianš tabeli opłat i prowizji. Zarzšd banku tłumaczył póŸniej, że była to rutynowa aktualizacja, a nie podwyżka opłat. Temat zmian w bankowych cennikach stał się też powodem zwołania specjalnego posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych z udziałem przedstawicieli kliku banków, nadzoru i UOKIK.

Akcjonariusze PKO BP zdecydowali też o zmianach w statucie banku, które umacniajš rolę i kompetencje rady nadzorczej przy powoływaniu i odwoływaniu członków zarzšdu.

- Zmiany w statucie PKO BP majš na celu przywrócenie ogólnej zasady, zgodnie z którš rada nadzorcza ma prawo wpływać na kształt całego zarzšdu. Dotychczas statut PKO BP był wyjštkiem od tej reguły, co w skrajnym przypadku mogło prowadzić do paraliżu decyzyjnego. Poprawiony statut spółki zapewnia stabilnoœć i cišgłoœć działania organów korporacyjnych w długim okresie- skomentował w oficjalnym oœwiadczeniu minister skarbu Dawid Jackiewicz.

- Jestem przekonany, że przywrócenie radzie nadzorczej kompetencji do formowania kształtu zarzšdu wzmocni współpracę między organami korporacyjnymi oraz wewnštrz nich. Liczę też, że nowa rada nadzorcza – w oparciu o doœwiadczenia z ubiegłych tygodni – będzie wykazywać się ponadstandardowš wrażliwoœciš na kwestie zwišzane z komunikacjš z rynkiem i klientami. Zgoda prawie wszystkich akcjonariuszy PKO BP jest dla mnie wyraŸnym sygnałem, że obrany przez nas kierunek wzmacniania nadzoru właœcicielskiego jest oceniany jako korzystny dla spółek i ich właœcicieli. – dodał minister  Jackiewicz.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL