Banki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP zmienia radę nadzorczą spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP wybiera nową radę nadzorczą banku.
Bloomberg
Największy polski bank, kontrolowany przez skarb państwa ma już nową radę nadzorczą. W jej składzie znalazł się m.in. Wojciech Jasiński.

Czwartkowe NWZA PKO BP wybrało nową radę nadzorczą banku. W jej skład wchodzą nowo powołani na wniosek skarbu państwa: Wojciech Jasiński (były minister skarbu państwa, obecnie prezes PKN Orlen), Piotr Sadownik, Agnieszka Winnik- Kalemba (wchodziła już w skład RN PKO BP w latach 2006-2008 roku), Janusz Ostaszewski i Adam Budnikowski oraz zgłoszeni przez mniejszościowych akcjonariuszy: Mirosław Barszcz i Andrzej Kisielewicz.

Na wniosek głównego akcjonariusza czyli  MSP ze starego składu rady nadzorczej odwołano sześciu członków: Jerzego Górę, Zofię Dzik, Marka Mroczkowskiego, Mirosława Czekaja, Piotra Marczaka i Krzysztofa Kiliana.

Ze starego składu pozostały w radzie dwie osoby: Małgorzata Dec-Kruczkowska i Elżbieta Mączyńska -Ziemacka.

Trzech  kandydatów do RN zgłosili mniejszościowi akcjonariusze. MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny Andrzeja Kisielewicza, Aviva Mirosława Barszcza, a Pekao OFE zgłosiło Pawła Góreckiego, ale weszło dwóch.

W PKO BP rada nadzorcza liczy dziewięciu członków. W dotychczasowym składzie rady było ośmiu członków (ponieważ jeden złożył rezygnację w trakcie kadencji).

Pod koniec stycznia Dawid Jackiewicz zapowiedział zwołanie walnego zgromadzenia PKO BP, w celu wprowadzenia zmian w radzie nadzorczej banku. Minister Skarbu wyraził wówczas niezadowolenie ze sposobu komunikacji PKO BP z rynkiem po zamieszaniu związanym ze zmianą tabeli opłat i prowizji. Zarząd banku tłumaczył później, że była to rutynowa aktualizacja, a nie podwyżka opłat. Temat zmian w bankowych cennikach stał się też powodem zwołania specjalnego posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych z udziałem przedstawicieli kliku banków, nadzoru i UOKIK.

Akcjonariusze PKO BP zdecydowali też o zmianach w statucie banku, które umacniają rolę i kompetencje rady nadzorczej przy powoływaniu i odwoływaniu członków zarządu.

- Zmiany w statucie PKO BP mają na celu przywrócenie ogólnej zasady, zgodnie z którą rada nadzorcza ma prawo wpływać na kształt całego zarządu. Dotychczas statut PKO BP był wyjątkiem od tej reguły, co w skrajnym przypadku mogło prowadzić do paraliżu decyzyjnego. Poprawiony statut spółki zapewnia stabilność i ciągłość działania organów korporacyjnych w długim okresie- skomentował w oficjalnym oświadczeniu minister skarbu Dawid Jackiewicz.

- Jestem przekonany, że przywrócenie radzie nadzorczej kompetencji do formowania kształtu zarządu wzmocni współpracę między organami korporacyjnymi oraz wewnątrz nich. Liczę też, że nowa rada nadzorcza – w oparciu o doświadczenia z ubiegłych tygodni – będzie wykazywać się ponadstandardową wrażliwością na kwestie związane z komunikacją z rynkiem i klientami. Zgoda prawie wszystkich akcjonariuszy PKO BP jest dla mnie wyraźnym sygnałem, że obrany przez nas kierunek wzmacniania nadzoru właścicielskiego jest oceniany jako korzystny dla spółek i ich właścicieli. – dodał minister  Jackiewicz.

Źródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL