Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

Najlepszy wynik UniCreditu od dekady

Bloomberg
Największy włoski bank podał o zysku w IV kwartale większym od oczekiwań i największym od dekadę dzięki dużej poprawie prowizji i opłat, lepszym marżom i mniejszym kosztom

UniCredit wypracował w IV kwartale zysk operacyjny 2 mld euro (+11,8 proc.), netto 801 mln i obroty 4,8 mld (+4,2) dzięki zwiększeniu przychodów z prowizji i opłat o 12,3 proc. do 1,7 mld i obniżeniu kosztów funkcjonowania o 0,7 proc. do 2,8 mld. W całym roku zysk netto wyniósł 3,7 mld euro, bez elementów nadzwyczajnych, po stracie 11,8 mld w 2016 r. Po uwzględnieniu tych elementów, w tym cesji aktywów, zysk wyniósł 5,7 mld euro (+74 proc.), był większy od spodziewanych 5,2 mld. Obroty zwiększyły się o 1,9 proc. do 19,6 mld euro, a koszty operacyjne zmalały o 4 proc. do 11,4 mld.

Bank zamierza wypłacić po 32 eurocentów dywidendy, przywracajšc po 5 latach przerwy tradycję wypłaty w gotówce.

Zgodnie z nowš normš księgowania IFRS9 i po cesji dużej częœci nieœcišgalnych wierzytelnoœci (złych długów), współczynnik kapitału własnego (płynnoœci) banku CET1 wyniósł 13,02 proc. Współczynnik uwzględniajšcy wdrożenie wszystkich regulacji dotyczšcych wymogów kapitałowych wyniósł nawet 13,6 proc. Bank szacuje, że nowa norma wpłynie ujemnie na poziomie 78 punktów bazowych na CET1 przed opodatkowaniem.

Szef UniCreditu, Francuz Jean-Pierre Mustier oœwiadczył, że 2017 był zwrotnym rokiem dla banku. „ Uruchomiliœmy plan „Transform 2019", który daje już wymierne wyniki, prowadzi do lepszych osišgów finansowych i tworzy podstawy dla przyszłego wzrostu i sukcesu UniCreditu". Mustier przypomniał udanš operację podwyższenia kapitału o 13 mld euro i bezprecedensowš transakcję sprzedania nieœcišgalnych wierzytelnoœci na sumę 17,7 mld euro. „Bank zmniejszył też zasięg działania, sprzedał Bank Pekao i Pionneera, teraz może skupić się na strategicznych aktywach i na umacnianiu pozycji europejskiego banku komercyjnego" — powiedział.

Zapowiedział, że tegoroczne zyski będš jeszcze większe dzięki planowi ożywienia, który uruchomił.

Zrealizowanie przez bank założeń planu „Transform 2019" zostało potwierdzone przez agencję ratingowš Moody's, która w styczniu podwyższyła prognozę dla banku ze stabilnej na dodatniš.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL