Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

Co z dywidendš mBanku?

Fotorzepa/
Zarzšd mBanku potwierdza wczeœniejsze przypuszczenia analityków, że bank będzie mógł w tym roku wypłacić dywidendę po raz pierwszy od 2014 r.

- Stanowczej deklaracji jeszcze nie mogę teraz przedstawić, ale na podstawie opublikowanych do tej pory informacji wydaje nam się, że jakšœ przestrzeń do wypłaty dywidendy w tym roku będziemy mieli - powiedział na dzisiejszej konferencji prasowej Cezary Stypułkowski, prezes mBanku.

Ile może przypaœć na akcję?

Jego zdaniem pod względem wskaŸnika wypłaty będš to jednak raczej niższe poziomy. - Wydaje się, że będzie to raczej do 20 proc. zysku za 2017 r. – dodał Stypułkowski. Słowa te potwierdzajš wczeœniejsze przypuszczenia analityków, których „Parkiet" ankietował w sprawie tegorocznych dywidend banków. Większoœć ekspertów zakładała, że bank dzięki rekordowo wysokim współczynnikom wypłacalnoœci będzie mógł przeznaczyć 20 proc. zysku z 2017 r. na dywidendę. Bank miał w ubiegłym roku 1,09 mld zł jednostkowego zysku netto (nieznacznie wyższy był skonsolidowany). Oznacza to, że do akcjonariuszy mogłoby trafić, o ile KNF nie będzie miał zastrzeżeń w indywidualnych zaleceniach dywidendowych (zostanš przekazane bankom wczesnš wiosnš), niecałe 220 mln zł. Na akcję przypadłoby wtedy równe 5,20 zł, co dałoby niezbyt atrakcyjnš stopę dywidendy na poziomie 1 proc.

Powrót po latach do wypłaty

Przedstawiona pod koniec listopada polityka dywidendowa Komisji Nadzoru Finansowego wobec banków nie rozwiała wštpliwoœci wobec zdolnoœci mBanku do podziału zysku. KNF utrzymała rygorystyczne kryteria K1 i K2, dotyczšce odpowiednio udziału hipotek walutowych w portfelu oraz udziału tych udzielanych w latach 2007-2008 (im sš wyższe, tym zdolnoœć banku do wypłaty dywidendy jest bardziej ograniczana). Dodatkowo KNF wprowadził dodatkowe kryterium – tzw. nadzorczy narzut stresstestowy, który na szczęœcie dla mBanku nadzór póŸniej ustalił na poziomie 0 proc., co otworzyło furtkę do podziału zysku w tym roku.

mBank, podobnie jak Millennium i PKO BP, ostatni raz wypłacił dywidendę w 2014 r. Po gwałtownym umocnieniu franka szwajcarskiego w styczniu 2015 r. nadzorca zakazał dzielić się zyskiem bankom majšcym istotny udział hipotek frankowych w portfelu. Musiały wzmacniać kapitał, aby być przygotowane na ewentualne problemy z pogorszeniem jakoœci tych kredytów (co nie nastšpiło – wcišż dobrze się spłacajš, ich jakoœć jest podobna jak hipotek złotowych). Banki w tym czasie mocno zwiększyły kapitały i współczynniki wypłacalnoœci, a od „czarnego czwartku" kurs franka szwajcarskiego i stopy procentowe wyraŸnie spadły. Jednak KNF jest nieustępliwa – warunki konieczne do spełnienia dla banków frankowych do wypłaty dywidend sš nadal wyœrubowane.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL