Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

Gdzie najlepiej wymieniać walutę

Adobe Stock
Osoby wybierajšce się na zagraniczne wyjazdy, ale i kredytobiorcy czy przedsiębiorcy stajš często przed dylematem, gdzie najkorzystniej wymienić waluty. Czy wybrać bank, kantor stacjonarny czy internetowy?

Różnice w kosztach mogš być naprawdę duże, zwłaszcza jeœli myœlimy o przewalutowaniu większej kwoty.

Bank będzie drogi

Decydujšc się na zakup waluty w kasie banku, musimy liczyć się z tym, że kursy sprzedaży dewiz jakie sš przez nie oferowane będš dużo wyższe niż te proponowane w kantorach. Mimo, że banki nie sš w tej dziedzinie monopolistami, mało która z instytucji może pochwalić się swojš platformš wymiany walut, gdzie możliwe by było kupno i sprzedaż dewiz na równie korzystnych warunkach jak w kantorach stacjonarnych i tych działajšcych w sieci. Dodatkowym minusem banków jest to, że w większoœci placówek możliwa jest wymiana wyłšcznie najpopularniejszych walut: EUR, GBP, USD, CHF.

Uwaga na stacjonarne kantory lotniskowe

Zaletš kantorów jest bogaty wybór dewiz. Poza standardowymi walutami, które mimo wszystko na zagranicznym wyjeŸdzie się przydadzš (zawsze łatwiej niż polskie złote wymienić w obcym kraju euro czy dolara na zamiejscowš walutę) kupimy w nich również waluty stosowane w bardziej egzotycznych krańcach œwiata. Jest to jednak opcja dla cierpliwych, bowiem kantor kantorowi nie równy. Aby znaleŸć ten z najkorzystniejszymi cenami trzeba się natrudzić – odwiedzić kilka placówek lub przeœledzić fora i porównywarki internetowe.

Ci którzy chcš iœć na łatwiznę, albo nie mieli czasu na zaopatrzenie się w gotówkę przed wyjazdem i skorzystajš z kantorów zlokalizowanych na lotniskach lub dworcach, muszš być œwiadomi, że słono przepłacš. Takie punkty tylko czekajš na spiesznie odjeżdżajšcych klientów. Oferujš najczęœciej zawyżone kursy.

Wymiana w Internecie

W intrenecie działa coraz więcej e-kantorów, czyli platform internetowych prowadzšcych wymianę walut. To najwygodniejszy ze sposobów na pozyskanie gotówki. Nie musi być jednak najtańszy. Przy wirtualnej wymianie dewiz należy uwzględnić koszty dodatkowe, jak np. opłatę za przelew walutowy.

Pienišdze trafiajš do nas za poœrednictwem rachunków bankowych. Kiedy rachunek, z którego wysyłamy œrodki, jest prowadzony w innym banku niż konto, na które ma wpłynšć wymieniona waluta zapłacimy za przelew, a i czasem prowizję za przychodzšcy do nas przelew w walucie obcej. Na szczęœcie, wiele kantorów online aby przyspieszyć tempo i obniżyć koszty przepływu pieniędzy, prowadzi swoje rachunki w kilku instytucjach finansowych. W zwišzku z tym transfer œrodków na rachunek klienta może odbywać się w ramach jednego banku.

Osoby cenišce sobie czas i pienišdze najwięcej korzyœci wyniosš więc z pozyskiwania walut za pomocš wirtualnych kantorów, które obsługujš rachunek w tym samym banku co my i mogš wykonać do nas bezpłatny przelew œrodków.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL