Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

Kredyty technologiczne do wzięcia

Bloomberg
BGK rusza z kolejnš częœciš programu wspierajšcego innowacje. Tym razem do dyspozycji ma 400 mln zł.

Już 16 stycznia zostanie ogłoszony trzeci nabór wniosków w prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego programie „Kredyt na innowacje technologiczne", natomiast sam nabór potrwa od 20 lutego do 29 marca.

Sporo do zyskania

W programie bierze udział większoœć dużych banków, m.in. PKO BP, Pekao, BZ WBK, mBank, ING BSK, Millennium, Alior, Handlowy, Raiffeisen-Polbank, Deutsche Bank Polska i Idea Bank. Wsparcie BGK polega na tym, że dofinansowanie z programu przyznawane jest przedsiębiorcom w formie częœciowej spłaty kredytu technologicznego, który jest zacišgany w bankach uczestniczšcych w programie. Firma, której BGK przyzna tzw. premię technologicznš, dzięki niej będzie mogła spłacić znacznš częœć kapitału kredytu: od 35 do 70 proc. Skala wsparcia uzależniona jest od wielkoœci przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji. Maksymalna wartoœć dofinansowania to 6 mln zł.

Wkład własny w każdym z tych banków jest taki sam, czyli wynosi minimum 25 proc. wydatków kwalifikowalnych (w rozumieniu BGK wkład własny to œrodki prywatne oraz kredyty i pożyczki udzielane na warunkach rynkowych, czyli bez powišzania z jakškolwiek formš pomocy publicznej, np. w postaci z gwarancji de minimis).

W najbliższym naborze do rozdysponowania jest 400 mln zł. W dotychczasowych naborach przedsiębiorcy złożyli do BGK prawie 950 wniosków. – Potwierdza to wysokie zainteresowanie możliwoœciš skorzystania ze wsparcia na wdrożenie nowej technologii, w postaci np. prawa własnoœci przemysłowej czy wyników badań przemysłowych – mówi Anna Gajewska, dyrektor Departamentu Programów Europejskich w BGK.

Banki będš rywalizować

– Zapewne tak jak w przypadku poprzednich naborów zainteresowanie firm znacznie przekroczy dostępnš pulę œrodków – mówi Maciej Surdyk, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Biznesowego w Aliorze. Dużego zainteresowania spodziewa się również PKO BP, ale bank zaznacza, że ze względu na specyfikę programu nie każdy zainteresowany przedsiębiorca podoła jego wymogom.

Banki już zapowiadajš, że będš rywalizować o klientów, oferujšc nie tylko sam kredyt, ale także dodatkowe wsparcie, m.in. kredyt inwestycyjny na udział własny – prefinansujšcy lub współfinansujšcy realizację projektu, a także wydzielone rachunki projektowe w walutach, w których prowadzone sš płatnoœci w ramach projektu. Oferujš, jak np. w ING BSK, także instrumenty finansowe (akredytywy, gwarancja) ułatwiajšce realizację.

– Nasz bank współpracuje z firmami doradczymi, które zapewniajš merytoryczne wsparcie i kompleksowš pomoc przy przygotowaniu wniosku. Firmy doradcze, z którymi współpracujemy, majš wieloletnie doœwiadczenie w pozyskiwaniu dotacji – mówi Agnieszka Kucharska, kierujšca zespołem produktów i procesu kredytowego przedsiębiorstw w Millennium.

Kredyt na innowacje technologiczne jest jednym z najpopularniejszych sposobów finansowania rozwoju technologicznego. W latach 2014–2020 do przedsiębiorców trafi łšcznie 422 mln euro.

Popyt pięciokrotnie większy niż pula

Zainteresowanie firm europejskim programem „Kredyt na innowacje technologiczne" było duże. W 2016 roku łšcznie w dwóch naborach w ramach tego programu wnioski o dofinansowanie złożyło 947 firm. Pierwszy nabór został rozstrzygnięty w czerwcu 2016 r., a drugi zostanie rozstrzygnięty w styczniu 2017 r. W pierwszym naborze do Banku Gospodarstwa Krajowego wpłynęły 494 wnioski na łšczna kwotę 1,7 mld zł, która przekroczyła pięciokrotnie dostępnš pulę w ramach konkursu. Dofinansowanie otrzyma 196 firm dzięki temu, że Ministerstwo Rozwoju zgodziło się na zwiększenie œrodków przeznaczonych na dofinansowanie w pierwszym naborze z 303 mln zł do 753 mln zł.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL