Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Obniżka stóp procentowych najwyżej kosmetyczna

Bloomberg
Słabnšcy złoty może zastopować nawet najbardziej gołębiš Radę Polityki Pieniężnej.

Większoœć analityków nadal zakłada, że zmiany w składzie RPP, do których dojdzie w najbliższych tygodniach, doprowadzš do obniżki stóp procentowych. Ale ten scenariusz nie wydaje im się już tak prawdopodobny jak jeszcze miesišc temu. – Coraz wyraŸniej widać, że nie ma warunków do cięcia stóp – przyznaje Tomasz Kaczor, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego.

To jeden z kilku ekonomistów, którzy w ostatnich tygodniach zmienili swoje oczekiwania pod adresem RPP. Spoœród 24 uczestników konkursu prognostycznego „Parkietu" 17 spodziewa się, że na koniec II kwartału tego roku stopa referencyjna NBP będzie niżej niż dziœ (1,5 proc.). Na poczštku grudnia tego zdania było 19 z nich.

Jeszcze wyraŸniej zmieniły się prognozy dotyczšce skali łagodzenia polityki pieniężnej. Podczas gdy w grudniu 14 ankietowanych ekonomistów oczekiwało, że do połowy roku RPP obniży stopę referencyjnš o 0,5 pkt proc., obecnie tego zdania jest tylko oœmiu....

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL