Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

KNF: dobra okazja do przewalutowania

Bloomberg
Zdaniem przewodniczšcego Komisji Nadzoru Finansowego spadek kursu franka szwajcarskiego stworzył dobrš okazję do przewalutowania, ale jego zdaniem klienci masowo z tej opcji nie skorzystajš.

- Chciałbym, jako nadzorca, żeby banki na zasadzie dobrowolnej przekonywały swoich klientów, by oferty dla nich przygotowały. Ale wydaje się, że dopóki ustawa nie zostanie przeprocesowana, to szansa na to, że banki będš w sposób masowy dogadywały się z klientami i konwertowały te kredyty jest znikoma. Klienci oczekujš oferty, którš im przekaże ustawodawca, czekajš na rozwišzanie ustawowe, kalkulujš, że oferta ta może być lepsza - powiedział dziœ na konferencji Marek Chrzanowski, przewodniczšcy KNF.

Klienci długo czekajš na jakškolwiek ustawę

Miał na myœli ustawę, zaproponowanš przez prezydenta w sierpniu. Po pierwszym czytaniu ugrzęzła w sejmowej komisji finansów publicznych, podobno prace majš zostać nad niš wznowione w drugiej połowie stycznia (najwczeœniej). Projekt zakłada utworzenie specjalnego funduszu, na który złożš się banki (w pierwszym roku kosztować je będzie ok. 2,8 mld zł). Majš być z niego finansowane przewalutowania hipotek walutowych.

- Oceniam, że w tej chwili konwersja dobrowolna jest mało prawdopodobna. Chciałbym taki proces widzieć, bo jest to dobry moment, kiedy złoty umacnia się w stosunku do franka – dodał Chrzanowski. Przez rok frank potaniał wobec złotego o prawie 14 proc. i płaci się za niego obecnie 3,54 zł, czyli nieco mniej niż przed słynnym czarnym czwartkiem sprzed trzech lat. Wtedy właœnie rozbrzmiały oczekiwania frankowiczów wobec ustawowej pomocy.

Co ciekawe o przewalutowaniu kredytów frankowych zwykle mówiło się wtedy, gdy robiło się goršco, czyli kurs franka mocno rósł. To byłby najgorszy możliwy moment na takš operację, która jest tym korzystniejsza, im kurs niższy. Obecnie przewalutowanie znacznie bardziej się opłaca niż np. rok temu. Z wyliczeń Expandera wynika jednak, że w większoœci przypadków przewalutowanie spowoduje niestety wzrost raty o 500-700 zł.

Konwersja na złote to wyższe raty i duża kwota do spłaty

Gdy kurs franka rósł, wiele osób zadłużonych w tej walucie chciało się pozbyć ryzyka walutowego. Wtedy taka operacja była jednak nieopłacalna, gdyż zmiana waluty w takiej sytuacji powoduje, że bardzo wysokie staje się zadłużenie pozostajšce do spłaty. Obecnie taka operacja dużo bardziej się opłaca. Trzeba jednak dodać, że kurs wcišż jest wyższy niż w momencie udzielania takich kredytów. To sprawia, że często, mimo 10 lat spłaty, zadłużenie po przeliczeniu na złote wcišż jest wyższe niż wypłacona kwota kredytu.

Kolejny problem to różnica w poziomie stóp procentowych w Polsce i Szwajcarii. Oprocentowanie kredytów we frankach często jest niższe niż 1 proc. (już po uwzględnieniu marży, bo stopy dla franka sš ujemne). Po przewalutowaniu wzroœnie do ok. 4 proc. To oznacza istotny wzrost raty. Dla przykładu - w przypadku kredytu na 300 000 zł udzielonego na poczštku 2007 r. rata wzrosłaby aż o prawie 500 zł. Dla takiego udzielonego w najgorszym możliwym momencie, czyli wtedy, gdy frank kosztował 2 zł, przewalutowanie podwyższyłoby ratę aż o 671 zł. Poza tym raty mogłyby wzrosnšć już za parę miesięcy, bo rynek oczekuje podwyżek stóp procentowych w Polsce na przełomie 2018 i 2019 r.

Przewalutowanie pozwala uwolnić się od ryzyka walutowego, ale wcišż oznacza spore koszty. Spadek kursu może być jednak dobrš okazjš dla banków, by zaproponować klientom przewalutowanie na specjalnych warunkach. Im również zależy na tym, aby pozbyć się problemu kredytów we frankach. Gdyby teraz na dużš skalę wyszły z inicjatywš przewalutowania po preferencyjnym kursie, które nie spowoduje wzrostu raty, to istnieje spora szansa, że duża grupa frankowiczów się na to zgodzi. Cieszš się oni obecnš niskš ratš i wielu zapewne chętnie zaakceptuje propozycje pozostania przy takim jej poziomie. Choć pewnie znajdš się i tacy, którzy będš liczyli na dalszy spadek kursu i raty.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL