Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

Czym sš podstawowe darmowe konta w bankach

www.sxc.hu
Od 8 sierpnia 2018 roku banki oraz SKOK-i będš musiały wprowadzić do oferty podstawowe rachunki dla osób nieubankowionych. Czym sš i co będš oferowały?

W ramach rachunku podstawowego banki nie będš mogły naliczać opłat za prowadzenie konta, ani za wydanš do niego kartę. To duża zaleta, ale już dziœ wiele instytucji finansowych zwalnia swoich klientów z tych kosztów. Różnica jest jednak taka, że aby obecnie mieć darmowe usługi w zakresie obsługi konta i karty należy spełniać dodatkowe warunki stawiane przez bank, np. zapewniać na rachunku okreœlonš wysokoœć wpływów lub dokonywać okreœlonš liczbę albo wartoœć transakcji bezgotówkowych.

Ustawa pozwala bankowi naliczyć prowizję w trzech przypadkach: 

• za transakcje wykonane za granicš, czyli np. wypłata pieniędzy z bankomatu w innym kraju;

• za szóstš i każdš kolejnš w miesišcu wypłatę z bankomatu lub wpłatę do wpłatomatu (zastrzeżenie nie dotyczy maszyn należšcych do banku, w którym klient ma rachunek – te majš być całkowicie darmowe).

• za szósty i każdy kolejny przelew w miesišcu.

Klient zyskuje więc ustawowe prawo do:

• bezpłatnego prowadzenia konta

• bezpłatnej obsługi karty wydanej do rachunku

• darmowych pięciu transakcji w miesišcu (zlecenie przelewu, polecenie zapłaty, zlecenie stałe)

• darmowych wypłat z bankomatów własnych banku

• darmowych pięciu wypłat z bankomatów obcych w miesišcu

Jeœli klientowi zdarzy się przekroczyć limity darmowych usług, przepisy wskazujš, że nie będzie on musiał za nie płacić więcej niż wynoszš najczęœciej stosowane przez dany bank stawki przez ostatnie 12 miesięcy. Jak wiadomo, np. przelewy internetowe w wielu bankach sš zwykle darmowe co i w tym przypadku przełoży się na zwolnienie z dodatkowych kosztów.

W ustawie znalazł się również zapis uniemożliwiajšcy bankom oferowanie podstawowego rachunku bankowego w ramach sprzedaży wišzanej – klient posiadajšc to konto nie będzie więc mógł zacišgnšć kredytu czy zawnioskować o kartę kredytowš. Zobowišzuje się, że będzie to jedyne konto w złotych polskich z jakiego korzysta.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL