Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

Deutsche Bank: trzeci rok strat

Bloomberg
Największy niemiecki bank poniósł w 2017 r. straty trzeci kolejny rok z powodu gorszych warunków na rynkach, mniejszych przychodów banku inwestycyjnego i reformy podatków w Stanach.

Bank poniósł w 2017 r. stratę 497 mln euro, większš od 290 mln, jakiej spodziewało się 9 banków i firm brokerskich. Reforma podatkowa w Stanach zmusiła bank od zaksięgowania odpisu na 1,4 mld euro, co dało stratę w całym roku. Fatalny był IV kwartał: strata netto wzrosła do 2,19 mld euro z 1,89 mld rok wczeœniej, a obroty zmalały o 19 proc. do 5,7 mld. Dział obrotu papierami wartoœciowymi, prawdziwa dojna krowa banku, zmniejszył swe obroty o 29 proc. z powodu mniejszej aktywnoœci klientów na mniej chwiejnych rynkach. Konkurenci mieli podobne spadki.

Wyniki gorsze od spodziewanych zwiększš zapewne presję na prezesa Johna Cryana, aby zrobił coœ przełomowego. „Uważamy, że znajdujemy się zdecydowanie na drodze prowadzšcej do osišgnięcia wzrostu i wyższych dochodów dzięki długofalowej dyscyplinie kosztów i ryzyka. Dokonaliœmy postępu, ale nie jesteœmy jeszcze zadowoleni z wyników” — oœwiadczył Cryan w komunikacie.

Inwestorzy apelowali do niego, by cišł koszty, ale bank zakłada je w bieżšcym roku w wysokoœci 23 mld euro, więcej niż przewidywał wczeœniej (22 mld). W marcu Deutsche Bank ogłosił przebudowę: integrację działu bankowoœci detalicznej Postbanku z własnym bankiem konsumpcyjnym i sprzedaż częœci aktywów dziale zarzšdzania aktywami. Teraz podał, że integrowanie Postbanku przebiega zgodnie z harmonogramem, a na giełdę wprowadzi częœć tego działu „w najbliższej dostępnej okazji”.

Członkowie kierownictwa uprzedzili jednak, że odbudowa będzie długa i ciężka, potrwa lata a nie kwartały. Cišgle słabe wyniki banku skłoniły częœć inwestorów do zastanawiania się, czy Cryanowi należy dać więcej czasu na wydobycie banku z tarapatów, bo jest jego szefem niecałe 3 lata.

W tym czasie ustabilizował sytuację banku, zwiększył jego kapitał, przygotował przebudowę, musiał uporać się z postępowaniami sšdowymi, ale udziałowcy zaczynajš zdradzać niecierpliwoœć. Hendrik Leber zarzšdzajšcy funduszami w Acatis stwierdził, że osobiœcie lubi Cryana, „ale nie wiem, w jakim kierunku zmierza Deutsche Bank. W przypadku UBS kierunek był jasny: chodziło o dużš restrukturyzację. Nie widzę tej jasnej strategii w Deutsche Banku”.

Ostatnio bank stał się tematem krajowej debaty w zwišzku z zamiarem wznowienia wypłat premii mimo rocznych strat. Rzecznik rzšdu federalnego Steffen Seibert oœwiadczył kilka dni temu: — Kierownictwo firmy musi oczywiœcie zastanawiać się, jakie wrażenie wzbudza to w społeczeństwie.

Bank stał się w ostatnich 20 latach istotnym graczem na Wall Street, ale nietrafione zakłady i kiepska realizacja doprowadziły do powstania rachunku za spory sšdowe 15 mld euro (17,6 mld dolarów) od 2009 r. Batalie sšdowe dotyczyły różnych zarzutów, do roli banku w oferowaniu na rynku papierów wartoœciowych opartych na amerykańskich kredytach hipotecznych po tzw. zwierciadlane operacje (mirror trading), których mógł używać do prania pieniędzy. W 2017 r. perspektywa grzywny 14 mld dolarów ze strony resortu sprawiedliwoœci USA wytršciła z równowagi klientów i inwestorów i wywołała sugestie o rzšdowym programie ratunkowym. Ostatnio amerykańska komisja obrotu surowcami w transakcjach terminowych zażšdała od oddziału banku zapłaty 70 mln dolarów kary za próby manipulowania wskaŸnikiem stosowanym na rynku kontraktów typu swap, ISDAfix.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL