Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

Prezes Pekao na Londyńskim Szczycie Instytutu Milkena

Michał Krupiński
Fotorzepa/Piotr Wittman
Michał Krupiński, prezes zarzšdu Banku Pekao, weŸmie udział w dyskusji podczas Londyńskiego Szczytu Instytutu Milkena (Milken Institute London Summit). Szczyt jest wydarzeniem porównywanym do Œwiatowego Forum Gospodarczego w Davos.

Prezes Zarzšdu Banku Pekao S.A. będzie jednym z panelistów w dyskusji - Wyzwania i możliwoœci dla Europy po Brexicie. Obok Krupińskiego w panelu wypowiedzš się prezesi globalnych instytucji finansowo-ubezpieczeniowych tj. Aviva, Credit Suisse czy Citi, a także Peter Mandelson, Prezes Global Counsel, były komisarz UE ds. polityki handlowej i pierwszy brytyjski sekretarz stanu.

- W Europie po Brexicie Polska ma szansę odegrać znaczšcš rolę. Dzięki doskonałym kadrom, które często za granicš, również w Londynie, zdobywały doœwiadczenie zawodowe, Polska może stać się centrum technologicznym Europy. Dobrze dokapitalizowany i stabilny sektor finansowy z pewnoœciš przyczyni się do wzmocnienia roli gospodarczej naszego kraju - twierdzi Michał Krupiński, Prezes Zarzšdu Banku Pekao.

Wczeœniej w sobotę Prezes Banku Pekao wspólnie z Michaelem Milkenem goœcili specjalnš sesję dla kilkudziesięciu inwestorów zainteresowanych inwestowaniem w Polsce głównie z USA.

Podczas szczytu poruszane  będš również takie tematy jak przyszłoœć finansowa Europy, jej bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo, technologie blockchain, rola rynków kapitałowych, rynki wschodzšce w 2018 roku czy imigracja i rynek pracy.  W Szczycie, jak co roku, uczestniczy około 900 osób - prezesi największych œwiatowych koncernów, œwiatowej sławy ekonomiœci, myœliciele, przedstawiciele œwiata nauki, mediów oraz dyplomacji.

Milken Institute to bezpartyjny think tank o charakterze non-profit, który stawia sobie za cel wzrost globalnego dobrobytu poprzez budowanie rozwišzań zwiększajšcych dostęp do kapitału, tworzenie miejsc pracy i poprawę zdrowia.

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL