Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

Czym jest RRSO, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania

Bloomberg
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania często mylona jest z rzeczywistym kosztem kredytu konsumenckiego, poniesionym przez kredytobiorcę w zwišzku z zawarciem przez niego konkretnej umowy kredytu.

Interpretacja wskazań stopy procentowej w odniesieniu do pożyczki może sprawiać wielu osobom problemy. Nie wszyscy zdajš sobie sprawę, że na wysokoœć oprocentowania pożyczki ogromny wpływ ma okres czasu, na jaki została udzielona.

Pożyczajšc od znajomego 100 złotych i chcšc zrewanżować się mu zaproszeniem na kawę, która kosztuje 10 złotych, to – w zależnoœci od czasu jaki upłynie od momentu zacišgnięcia pożyczki do momentu, kiedy na tę kawę wreszcie zaprosimy pożyczkodawcę – możemy spodziewać się znaczšcych różnic w poziomie stopy procentowej.

Stawiajšc kawę po roku od zacišgnięcia pożyczki, to stopa procentowa wyniesie 10%. Jeœli jednak postanowimy o zrewanżowaniu się po miesišcu, to stopa procentowa wyniesie już 214%. Jeœli zrobimy to następnego dnia, to wyniesie ona w przybliżeniu 1 283 310 000 000 000%, czyli ponad jeden trylion procent.

Różnica wynika z procentu składanego. Oznacza to, że jeżeli za pierwszym razem zwracamy o 10% więcej, to pożyczajšc kolejny raz musimy też oddać o 10% więcej, ale od kwoty już powiększonej o wczeœniej uzyskane wynagrodzenie w wysokoœci 10% itd.

Pytanie: czy bardziej uczciwe, rewanżujšc się za pożyczkę w takiej samej kwocie (100 zł) jest zaproszenie na kawę za 10 zł po jednym tygodniu (14 104%), czy też na bardzo drogi obiad za 500 zł po pół roku (3 500%)?

– Patrzšc tylko na wysokoœć tzw. procentów – bardziej uczciwe wydaje się jest zażšdać od pożyczkobiorcy, by zapłacił za drogi obiad, niż za taniš kawę… O ile w obu przypadkach stopy procentowe sš astronomiczne, to w odbiorze społecznym zaproszenie na kawę za 10 złotych będzie jednak zdecydowanie bardziej akceptowalne, niż „tańsze” zaproszenie na drogi obiad, którego cena pięciokrotnie przewyższa wartoœć pożyczki i 50-krotnie koszt wspomnianej kawy – stwierdza dr hab. Piotr Białowolski z SGH, ekspert rynku kredytu dla gospodarstw domowych.

Na podstawie materiałów Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL