Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Architektura

Zabłocki, Zimerman i inni wyróżnieni przez architektów

Fotorzepa/
Wojciech Zabłocki odebrał wczoraj w Warszawie Honorowš Nagrodę SARP 2017 za całokształt twórczoœci. Jest to najważniejsza nagroda przyznawana w Polsce architektom za dorobek życia.

- Moja historia sportowa i architektoniczna prowokuje pytania kierowane często do mnie, co jest więcej warte: medal SARP-u czy medal olimpijski? - mówił laureat półżartem podczas uroczystoœci w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich. – Aby zdobyć mistrzostwo Polski trzeba było wygrać 12 do 16 walk. Wygranie konkursu architektonicznego wymaga znacznie więcej godzin pracy. Dlatego Nagroda SARP-u ma większe dla mnie znaczenie. Nie przewiduję zresztš powrotu do sportu – dodał.

Wojciech Zabłocki jest architektem (dyplom na wydziale Architektury Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie uzyskał w 1954) i wybitnym szermierzem, trzykrotnym medalistš olimpijskim (Melbourne 1956, Rzym 1960, Tokio 1964) i wielokrotnym zdobywcš medali na mistrzostwach œwiata i Polski.

Jako architekt zaprojektował wiele obiektów sportowych: m.in. salę gier na AWF w Warszawie, oœrodki sportowe w Koninie, Zgorzelcu, Puławach,  Lesznie, salę sportowš w Głogowie i Choszcznie, oœrodek rehabilitacji olimpijczyków i paraolimpijczyków w Michałowicach. W latach 80. Wojciech Zabłocki pracował w Syrii, gdzie zaprojektował kompleks hali widowiskowej i basenów olimpijskich w Aleppo oraz duży, nowoczesny Oœrodek Olimpijski w Latakii (obiekty te przetrwały niezniszczone do dziœ).

Jest też współautorem dwóch znanych pomników. W 1965 roku za projekt, stworzony razem z  rzeŸbiarzem Gustawem Zemłš otrzymał pierwszš nagrodę w konkursie na Pomnik Powstańców Œlšskich. A w 1999 roku Zemła i Zabłocki wygrali konkurs na pomnik Monte Cassino w Warszawie, który zrealizowano w 2002.

Uroczystoœć  w siedzibie SARP-u towarzyszyła obchodom 140-lecia Stowarzyszeni.

- Pierwsze stowarzyszenia inżynierów i architektów powstały w Krakowie 140 lat temu – przypominał Mariusz Œcisło, obecny prezes SARP. - Nie było jeszcze Polski, kiedy architekci trzech zaborów rozpoczęli współpracę, majšc na celu dobro i przyszłoœć polskiej architektury. Ustalili też wspólnš delegację na œwiatowš wystawę, by zaprezentować na niej polskš architekturę jako wspólny dorobek społeczeństwa żyjšcego na tej ziemi. To jest podstawa naszej pracy, którš chcemy nadal rozwijać.

Od architektury do muzyki

Rozstrzygnięto także 21 edycję prestiżowego konkursu „Polski cement w architekturze” za najlepszš realizację z użyciem technologii żelbetowej. I nagrodę otrzymała pracownia BBGK za budynek wielorodzinny w Warszawie przy ul. Sprzecznej 4. Jury doceniło  niepowtarzalny klimat i estetyczne walory obiektu.

Dwie równorzędne II nagrody przyznano za siedzibę sšdu rejonowego w Siedlcach (projekt HRA Architekci-Hermanowicz Rewski Architekci) oraz Teatr w Budowie. Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (Stelmach i Partnerzy Biuro architektoniczne). W tym drugim  jury doceniło „charakterystyczny język klasycznego porzšdku architektury, uwolniony od powierzchniowej dekoracyjnoœci.”

Nagrodš specjalna za całokształt twórczej pracy z użyciem technologii żelbetowej uhonorowano prof. Dariusza Kozłowskiego.

A medale „Bene Merentibus”, przyznawane osobom zasłużonym dla architektury polskiej, choć niekoniecznie ze œrodowiska, w tym roku otrzymali Jerzy Ilkosz – dyrektor Muzeum Architektury we Wrocławiu, jedynego takiego w Polsce, Jano Karpiel Bułecka – profesjonalny architekt i muzyk, propagujšcy folklor góralski oraz œwiatowej sławy pianista Krystian Zimerman w uznaniu za wsparcie budowy nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach zaprojektowanej przez Konior Studio.

Architekt Tomasz Konior w laudacji, prezentujšcej  muzyczno-architektoniczne zainteresowania  Zimermana mówił: - Krystian ceni kontakt z żywš muzykš i publicznoœciš. Podkreœla, jak ważne dla niego jest nie tylko na czym, ale gdzie gra. Pewnie dlatego z równa precyzjš i znawstwem podchodzi  do konstrukcji brzmienia fortepianu, który wcišż usprawnia, jak i do sali koncertowej, która – jak twierdzi - podczas koncertu staje się jego drugim instrumentem. I tu ujawnia się kolejna, obok muzyki, pasja mistrza.

Architekt przypominał, jak spotkali się najpierw na nagraniowym koncercie  w Akademii Muzycznej w Katowicach programu z okazji setnej rocznicy urodzin Grażyny Bacewicz, a potem wielokrotnie w trakcie budowy NOSPR i przy innych okazjach.

- Wiem, jak bliska jest mu architektura i budowanie – poœwiadczał Konior. - Być może gdyby nie muzyka, Zimerman zostałby architektem. Wielokrotnie doœwiadczyłem, z jaka wrażliwoœciš i znawstwem o niej opowiada. Nie zapomnę jak fascynujšcš przygodę zafundował mi wizytš w architektonicznej księgarni w Tokio o drugiej w nocy. Wœród ksišżek i albumów, których jest koneserem, opowiadał z pasjš o domach na drzewach i o swoim budowaniu, konstruowaniu…

Pracowaliœmy nad projektem budowlanym NOSPR, gdy odwiedził nasze biuro. Spotkanie to  z całš ekipš architektów do dziœ jest wspominana z wypiekami na twarzy. Wzbudził zachwyt i sensację, gdy opowiadajšc o własnych doœwiadczeniach, nagle uderzył z całš siłš otwartš dłoniš w œcianę, aby własnoręcznie pokazać, jak ważne jest rozumienie zależnoœci miedzy budowaniem i akustykš…

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL