Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Archeologia

Pogańskie obrzędy nad jeziorem

Dziœ jezioro Œwidwie jest objęte rezerwatem przyrody
Wikipedia
Dziewięć tysięcy lat temu obok jeziora Œwidwie (woj. zachodniopomorskie) szamani odbywali tajemnicze rytuały. Archeolodzy odkrywajš œlady tej działalnoœci.

Odkrycia dokonane w Bolkowie przez prof. Tadeusza Galińskiego ze szczecińskiego oddziału Instytutu Archeologii i Etnologii PAN sš wyjštkowe w skali Europy. Relikty po sanktuarium zachowały się w œwietnym stanie, dzięki korzystnym warunkom przyrodniczym, w torfie i piasku.

Badania skupiły się na na planie okręgu œrednicy 6 metrów, gdzie odkopano zagadkowe konstrukcje. Głównym elementem okazała się budowla na planie trapezu o konstrukcji żerdziowej, otaczały jš łukiem kamienie ułożone w równych odstępach od siebie. Były też ostrza cisowe wbite w powierzchnię w kształt poziomej figury podobnej do Wielkiego Wozu - fragmentu gwiazdozbioru Wielkiej NiedŸwiedzicy.

Miejsce to pełniło funkcję sanktuarium, o czym œwiadczš znalezione zabytki - drewniana kadzielnica do rytualnego odymiania miejsca, osób i przedmiotów w celu odpędzenia złych mocy, zawiništka złożone z kawałków drewna, kory, roœlin zielnych i koœci zwierzšt - były to ofiary składane przez szamanów.

W sanktuarium znaleziono kilkanaœcie dużych kamieni, niemal każdy inny. Wœród nich sjenit, dioryt, granit, kwarcyt, piaskowiec, gnejs, a nawet rzadko spotykany na Pomorzu czerwony marmur i zielony sjenit. Zupełnym zaskoczeniem było odkrycie nieznanego w tym rejonie gagatu, zwanego czarnym bursztynem oraz szlaki wulkanicznej czyli pumeksu.

- Ten zbiór kamieni jest ewenementem na Niżu Europejskim i w strefie podgórskiej i wyżynnej. Na teren stanowiska w Bolkowie musiały być specjalnie znoszone z odległych stron, czego najlepszym przykładem jest skała rogowa, występujšca najbliżej w Karkonoszach i w górach Harz. Kamienie noszš œlady formowania - wyjaœnia prof. Galiński.

-pap, Nauka w Polsce

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL