Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Archeologia

Na ratunek twierdzy Boyen

Budowę twierdzy Boyen rozpoczęto w kwietniu 1843 roku
123RF
W Pracowni Skanerów 3D Instytutu Archeologii w Laboratorium Humanistyki Cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego trwajš prace projektowe zwišzane z przygotowaniami do renowacji zewnętrznych murów XIX-wiecznej Twierdzy Boyen w Giżycku.

Naukowcy wykonujš trójwymiarowš dokumentację murów, która zostanie wykorzystana do ich inwentaryzacji i do prac konserwatorsko-rekonstrukcyjnych.

— W ten sposób umożliwimy również wirtualne zwiedzanie obiektu. W planach mamy zeskanowanie całej twierdzy. Chcielibyœmy w porozumieniu z miastem Giżycko utworzyć cyklicznš szkołę letniš skanowania 3D dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach szerszej współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie i Politechnikš Gdańskš — wyjaœnia Janusz Janowski z Pracowni Skanerów 3D.

Twierdza Boyen to największy giżycki zabytek. Budowę rozpoczęto w kwietniu 1843 roku na rozkaz króla Fryderyka Wilhelma IV. Konstrukcja nosi imię generała armii pruskiej Hermanna Ludwiga Leopolda Gottlieba von Boyen, który był jednoczeœnie inicjatorem jej wzniesienia. Twierdza odegrała dużš rolę w czasie I wojny œwiatowej, kiedy jej niemiecka załoga dwukrotnie odparła natarcia Rosjan.

Obecnie w częœci pomieszczeń twierdzy mieœci się hostel. Przygotowano też trasę turystycznš.

—pap, nauka w Polsce

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL