Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Archeologia

Jak silne były kobiety 7 tysięcy lat temu?

stock.adobe.com
Kobiety żyjšce w Europie Œrodkowej 7000 lat temu miały silniejsze ręce niż współczesne zawodniczki uprawiajšce wioœlarstwo.

Jeœli wierzyć legendom zapisanym w „Encyklopedii staropolskiej” przez Zygmunta Glogera, księżniczka mazowiecka Cymbarka, zaœlubiona w 1412 roku Ernestowi Żelaznemu, laskowe orzechy w palcach gniotła i pancerze łamała; córka Marcina Cieńskiego, husarza spod Wiednia, gdy raz w jej domu powadziło się dwóch szlachciców, chwyciła ich za pasy i wyrzuciła przez otwarte okno do ogrodu; Helena Ogińska, będšc w podeszłym wieku, talerze cynowe w tršbkę skręcała; Elżbieta, wnuczka ostatniego Piasta na polskim tronie, kucharskie tasaki zwijała, jakby z lipowego drewna robione były.

Koœć prawdę powie

Ale to legendy. Naukowcy brytyjscy z University of Cambridge sprawdzili, jak było naprawdę. Zespołem kierowała dr Alison Macintosh. Wyniki prac opisano w artykule opublikowanym w piœmie „Science Advances”.

Naukowcy analizowali budowę – przyczepy mięœniowe, strukturę, gęstoœć – koœci ramieniowych i piszczelowych w grupie 45 młodych, około 20-letnich kobiet uprawiajšcych wyczynowo sport – piłkę nożnš, biegi, wioœlarstwo. Porównali je z koœćmi młodych kobiet prowadzšcych bardziej siedzšcy tryb życia – studentek z Cambridge, oraz z koœćmi około stu kobiet żyjšcych w społecznoœciach pierwszych rolników pod koniec epoki kamienia (7400–7000 lat temu) i w epoce bršzu (4300–3500 lat temu). Do analizy wykorzystano najnowoczeœniejsze techniki, między innymi tomografię komputerowš i skanowanie.

Badane sportsmenki były atletkami po trzytygodniowym obozie kondycyjnym, podczas którego przeprowadzały dwa treningi dziennie – wioœlarki przepływały w tym okresie 120 kilometrów tygodniowo.

Rezultaty badania sš zarazem jednoznaczne i znamienne. – Analizujšc koœci osób żyjšcych współczeœnie, regularnie i intensywnie trenujšcych różne dyscypliny sportowe, i porównujšc je z koœćmi prehistorycznymi, można wydedukować, jakie rodzaje pracy wykonywali nasi przodkowie – wyjaœnia dr Alison Macintosh.

Okazało się, że „siła” koœci piszczelowych kobiet prehistorycznych i współczesnych wioœlarek jest podobna. Natomiast koœci ramieniowe się różniš, co wskazuje, że kobiety sprzed tysišcleci miały ramiona silniejsze – œrednio od 11 do 16 proc.

Różnica jest jeszcze wyraŸniejsza w przypadku współczesnych kobiet nieparajšcych się wyczynowym sportem – badane studentki z University of Cambridge miały ramiona słabsze od przodkiń aż o 30 proc.

Kamienny trening

Potężnie rozwinięte ramiona, kontrastujšce ze słabszymi nogami, naukowcy stwierdzili także u kobiet z epoki bršzu (4300–3500 lat temu) – te rolniczki miały ramiona od 9 do 13 proc. silniejsze niż współczesne wioœlarki, ale ich piszczele (a zatem nogi) były słabsze o 12 proc. Wynika to stšd, że wraz z rozwojem rolnictwa kobiety mniej się przemieszczały.

Jedynym wytłumaczeniem różnicy w sile kobiet pradziejowych i współczesnych sš bardzo ciężkie prace w poczštkowym okresie rolnictwa, orka ziemi bez użycia sprzężaju wykorzystujšcego woły czy konie, czerpanie i noszenie wody, mielenie ziaren zbóż w ciężkich kamiennych żarnach wyłšcznie przy użyciu siły ramion, nadgarstków i dłoni. Te powtarzajšce się godzinami ruchy były ciężkš harówkš dajšcš efekty porównywalne do współczesnego treningu, na przykład wioœlarskiego, a nawet przewyższajšce go.

Jak wskazujš badania etnologiczne pierwotnych plemion oraz dane archeologii eksperymentalnej, samo mielenie ziarna mogło zajmować kobiecie nawet pięć godzin dziennie.

– To pierwsze badania porównujšce koœci prehistorycznych i współczesnych kobiet. Pokazujš one, jak intensywne, zróżnicowane i wymagajšce dużych nakładów pracy były zadania, które na nich spoczywały. Mamy tu zapis ukrytej dotychczas historii kobiecej pracy na przestrzeni tysięcy lat – wyjaœnia dr Alison Macintosh.

Duże zróżnicowanie obcišżeń, jakim były poddawane koœci tych kobiet, sugeruje, że zajmowały się one bardzo różnymi pracami. Dotychczas w analizach antropologicznych starożytnego materiału kostnego porównywano koœci kobiet wyłšcznie z koœćmi współczesnych im mężczyzn, jednak te drugie bardziej reagujš na obcišżenia niż koœci kobiet. Dlatego prowadziło to do błędnych wniosków, do niewłaœciwej, zaniżonej oceny możliwoœci fizycznych kobiet. Popularne okreœlenie „słaba płeć” nie znajduje oparcia w pradziejach.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL