Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Archeologia

Wykopaliska na Westerplatte

Fotorzepa/Adam Burakowski
Rozpoczšł się drugi sezon badań archeologicznych na Westerplatte. Naukowcy zbadajš obiekty, będšce częœciš polskiej składnicy wojskowej.

W ramach tegorocznych prac, które potrwajš do 22 grudnia, archeolodzy odkrywajš fundamenty budynku administracyjnego i starych koszar. Chcš je zbadać i sporzšdzić dokumentację, która pokaże m.in. dokładnš lokalizację obiektów. W niedalekiej przyszłoœci podjęte zostanš decyzje dotyczšce rekonstrukcji niektórych obiektów. Plan zakłada też ekspozycję częœci odkrytych fundamentów.

W pierwszych dniach wrzeœnia archeolodzy przystšpiš do dokładniejszego badania terenu sšsiadujšcego bezpoœrednio ze zniszczonš 2 wrzeœnia 1939 roku w wyniku niemieckiego bombardowania, wartowniš nr 5. W trakcie ubiegłorocznych prac natrafili na lej po bombie, która eksplodowała przy jednym z narożników wartowni. Dwie inne bomby trafiły w wartownię i zabiły szeœciu żołnierzy.  

W trakcie ubiegłorocznych badań archeolodzy wydobyli około czterech tysięcy różnego rodzaju obiektów, w tym wojskowych i cywilnych guzików, polskich i niemieckich monet, łusek, amunicji. W trakcie tegorocznych badań znaleziono już wiele monet,  w tym pięciozłotowš, srebrnš monetę z wizerunkiem Piłsudskiego. Archeolodzy wydobyli też bardzo dużš iloœć polskich mundurowych guzików. Wœród tegorocznych znalezisk sš także przedmioty bardziej osobiste, na przykład scyzoryk, polski metalowy szkaplerzyk z literami MT (mogš być to inicjały właœciciela).

Archeolodzy znaleŸli też różnego typu odznaki będšce elementami umundurowania i duży zbiór plomb z wybitym polskim orzełkiem i napisem "WST Westerplatte", którymi zabezpieczano wejœcia do obiektów składnicy tranzytowej. W pobliżu fundamentów dawnego obiektu administracyjnego natrafiono na skupisko łusek, znaleziono je w jednym miejscu, co wskazywałoby, że było to stanowisko ręcznego karabinu maszynowego.

Wœród tegorocznych znalezisk jest także wiele przedmiotów zwišzanych z działalnoœciš kurortu, jaki istniał na terenie półwyspu Westerplatte, zanim teren ten zaczšł pełnić funkcje wojskowe. Archeolodzy znaleŸli fragmenty porcelany, żetony służšce letnikom do wypożyczenia kšpielówek, ręczników oraz monety z bardzo różnych okresów.

Polska składnica wojskowa powstała na Westerplatte decyzjš Rady Ligi Narodów - organu, który kontrolował porzšdek prawny w Wolnym Mieœcie Gdańsk. Składnica zaczęła funkcjonować w 1926 r., ale moment ten poprzedziły kilkuletnie przygotowania, w tym budowa magazynów oraz linii kolejowej. W latach 30. system obronny na Westerplatte został rozbudowany. Powstało wówczas m.in. pięć wartowni oraz nowoczesny budynek koszar.

1 wrzeœnia 1939 r. o godzinie 4.47 Westerplatte zostało zaatakowane wystrzałami z niemieckiego pancernika "Schleswig-Holstein". Oddziały polskie pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego do 7 wrzeœnia 1939 r. broniły placówki przed atakami wroga z morza, lšdu i powietrza. Według rożnych Ÿródeł gdy wybuchły walki, w polskiej składnicy przebywało 210-240 Polaków. W walkach poległo 15 polskich żołnierzy, około 30 zostało rannych. Liczbę zabitych po stronie niemieckiej szacuje się na 50 żołnierzy, rannych - na około 120.

—PAP Nauka w Polsce, k.k. 

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL