Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Archeologia

Pasłęk: Zamiast tunelu, znaleźli mur

Fotolia
Wykopaliska przy krzyżackim zamku w Pasłęku wykluczyły, że w œredniowieczu był on połšczony podziemnym korytarzem z pobliskim koœciołem.

Na możliwoœć istnienia takiego tunelu wskazywały ubiegłoroczne badania geofizyczne i opracowania historyczne. Gdyby przy krzyżackiej warowni rzeczywiœcie odkryto œredniowieczny tunel, byłaby to sensacja archeologiczna, bo nigdzie w Polsce nie natrafiono wczeœniej na taki obiekt.

Informacje o podziemnym korytarzu z czasów œredniowiecza pojawiały się w wielu opracowaniach historycznych. Uprawdopodobniły je wykonane w ubiegłym roku badania geofizyczne. Wskazały one tzw. liniowš anomalię, występujšcš na głębokoœci 4-6 metrów i biegnšcš od zamku do pobliskiego koœcioła œw. Bartłomieja. Odwiert geologiczny potwierdził, że na tej głębokoœci znajduje się ceglany gruz. Naukowcy podejrzewali, że sš to pozostałoœci stropu zarwanego tunelu. Hipotezę miały zweryfikować prowadzone obecnie wykopaliska.

W miejscu, gdzie georadar wykrył anomalię, archeolodzy wykonali wykop o głębokoœci 7 m. Okazało się jednak, że jej Ÿródłem jest gruba warstwa ceglanego gruzu, powstała w XIX wieku podczas zasypywania zamkowej fosy, użyto wówczas œmieci budowlanych, zwożonych z różnych miejsc w Pasłęku. Gruz zsuwał się po stromym stoku i ułożył się na dnie dawnej fosy. Podczas wykopalisk znaleziono też liczne dachówki i inne przedmioty ceramiczne. Częœć z nich ma œlady spalenizny, co sugeruje, że do zasypania fosy używano materiału z pogorzelisk.
Archeolodzy nie mogli pogłębiać wykopu ze względu na silnie nawodnienie gruntu pod warstwš ceglanego gruzu. Poszerzyli go natomiast w kierunku wschodnim i natrafili na sšsiadujšcy z fosš, gotycki mur, który zamykał kiedyœ dziedziniec krzyżackiego zamku. Przy murze znaleziono dwa œredniowieczne bełty kusz.

Pasłęcki zamek został spalony przez Armię Czerwonš w 1945 r. Badania archeologiczne prowadzš naukowcy z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL