Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Archeologia

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego przedstawiło nowy logotyp

materiały prasowe
Logotyp jest oparty na wizerunku jednego z najbardziej rozpoznawalnych zabytków odkrytych przez Centrum Archeologii Œródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego - płaskorzeŸbie lwa z Palmyry.

- Lew jest symbolem siły oraz godnoœci - wyjaœniajš przedstawiciele CAŒ UW. Pojawia się on w podobnym znaczeniu na całym obszarze, gdzie Centrum prowadzi badania, niezależnie od rejonu czy okresu. Misje Centrum odkryły dotšd już wiele przedstawień lwów: w inskrypcjach hieroglificznych z Kaplicy Hatszepsut w Deir el-Bahari, na islamskiej ceramice glazurowanej w Aleksandrii (Egipt), na malowidłach w mitreum w Hawarte, pieczęciach cylindrycznych z Tell Arbid (Syria), mozaikach ze Chhim i Jiyeh (Liban), a nawet na rzeŸbionych podstawach ławy w budynku pałacowym w Dongoli (Sudan).

Lew z Palmyry jest ze wszystkich jego przedstawień nie tylko najbardziej monumentalny, ale również najbardziej wyjštkowy. Ma bowiem historię, która silnie zwišzana jest z Centrum Archeologii Œródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Został odkryty w Palmyrze, gdzie w 1959 roku prace rozpoczšł prof. Kazimierz Michałowski, założyciel i patron Centrum. Odkrycie, konserwacja oraz ekspozycja płaskorzeŸby to dzieło specjalistów współpracujšcych z instytucjš.

Lew z Palmyry jest zabytkiem, który zyskał międzynarodowš rozpoznawalnoœć i przyczynił się do wpisania Palmyry na listę UNESCO. Mimo swej monumentalnoœci i symbolizowanej przez lwa siły, padł ofiarš ideologii i współczesnej polityki, pokazujšc, jak kruche może być dziedzictwo kulturowe stanowišce obiekt badań archeologicznych oraz jak ważna dla jego zachowania jest działalnoœć instytucji takich, jak Centrum Archeologii Œródziemnomorskiej UW.

 

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL