Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Archeologia

Miecz w torfowisku

PAP
Œredniowieczny miecz pochodzšcy z XIV wieku odkryto na torfowisku pod Hrubieszowem.

Miecz odkryto podczas prac w gminie Mircze, kilkanaœcie kilometrów na południe od Hrubieszowa. Znalazca przekazał zabytek do Muzeum w Hrubieszowie. Broń jest skorodowana, ale zachowana niemal w całoœci, nie przetrwała tylko rękojeœć.

Miejsce, w którym dokonano odkrycia jest terenem podmokłym i torfowiskiem. Niewykluczone, że rycerz został wcišgnięty do bagna w wyniku splotu nieszczęœliwych wypadków, lub jest to po prostu zgubš. To miecz do walki oburšcz, pierwotnie ważył około półtora kilograma,. Znaleziony okaz ma 120 cm długoœci, wykonany w bardzo profesjonalny sposób; jest œwietnie wyważony, doskonale nadawał się do szermierki.

Na trzpieniu broni czytelny jest znak krzyża równoramiennego wpisanego w kształt tarczy herbowej, był to rodzaj znaku firmowego wytwórcy. Ten symbol na co dzień nie był widoczny, bo trzpień pokrywała rękojeœć, wykonana z drewna, koœci lub rogu.

Miecz poddany zostanie konserwacji w Warszawie. Ten zabieg będzie pomocny w czasie próby ustalenia, do kogo należał.  Na głowni tuż przy rękojeœci również mogš znajdować się wyryte znaki - te najczęœciej pozostawiane były przez mieczników znaczšcych głownie mieczy, na przykład na specjalne zamówienie rycerza.

—PAP Nauka w Polsce, k.k. 

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL