Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Archeologia

Muzealnicy znad Bałtyku

Muzeum Wisły w Tczewie
W Muzeum Wisły w Tczewie odbędš się warsztaty dla Muzeów Morskich z Europy Północnej.

Organizatorami sš: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku i Stowarzyszenie ICMM. Warsztaty, połšczone z konferencjš, będš największym spotkaniem specjalistów muzealnictwa morskiego w Europie oraz pierwszym tego typu, organizowanym w Polsce.

ICMM (International Congress of Maritime Museums) jest jedynš globalnš organizacjš zrzeszajšcš muzealników morskich z niemal wszystkich kontynentów. Do Stowarzyszenia należy około 200 instytucji z całego œwiata, w tym również Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. ICMM to także platforma wiedzy w zakresie muzealnictwa morskiego, podzielona na okreœlone komisje, zajmujšce się np. sprawami zwišzanymi z archeologiš morskš lub kwestiami wystawienniczymi.

Obok wykładów i referatów dotyczšcych rozwišzań wystawienniczych, edukacji morskiej oraz dokumentacji 3D, uczestnicy warsztatów poznajš od strony praktycznej nowatorskie rozwišzania konserwatorskie.  Na tczewskie warsztaty ICMM przybędš z referatami specjaliœci z Danii, Islandii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Niemiec, Litwy i Rosji. 

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL