Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Archeologia

Nowe odkrycie polskich archeologów w Nea Pafos na Cyprze

shutterstock
Polscy archeolodzy odkopali najstarsze domy starożytnego miasta Nea Pafos na Cyprze.

Odkrycia dokonali badacze  z Instytutu Kultur Œródziemnomorskich i Orientalnych PAN.  Pochodzšce sprzed ok. 2,4 tys. lat fragmenty murów i posadzek znajdujš się w częœci miasta zamieszkanej przez najbogatszych.

Pafos jest jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych na Cyprze. W okresie grecko-rzymskim było stolicš wyspy. Stanowisko to wpisano na listę œwiatowego dziedzictwa UNESCO.

Podczas ostatniego sezonu wykopaliskowego Polakom udało się dotrzeć do jednych z pierwszych konstrukcji wzniesionych w tym starożytnym mieœcie. Wykopaliskami kieruje dr Henryk Meyza. Jego zespół bada dzielnicę rezydencjonalnš. Po raz pierwszy wbił tutaj łopatę prof. Kazimierz Michałowski w 1965 roku.  

Znajdujšce się na badanym przez Polaków obszarze rozległe i luksusowe budynki funkcjonowały przez prawie tysišc lat. Od poczštku wznoszono je na regularnej siatce ulic, która wyznaczała parcele o wielkoœci 100 na 35 m. Domostwa w kolejnych dziesięcioleciach odbudowywano i wznoszono w podobnym układzie. Działo się tak również z tego względu, że budowę tej dzielnicy poprzedziło wykucie w kamiennym podłożu systemu odprowadzajšcego wodę. 

Odkryte relikty pierwszych domów wzniesionych w obrębie dzielnicy rezydencjonalnej nie imponujš kunsztem wykonania. Podłogi były glinianymi klepiskami, dopiero w póŸniejszych domach zastšpiono je płytami kamiennymi lub pieczołowicie wykonanymi mozaikami. 

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL