Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Aplikacje/egzaminy

Zmiany w egzaminie na aplikację prokuratorskš i sędziowskš

Fotorzepa, Piotr Guzik
W dniu 9 paŸdziernika 2017 r. Minister Sprawiedliwoœci wydał Zarzšdzenie, które zmienia zasady konkursu na aplikację sędziowskš i prokuratorskš.

Zgodnie z §1 Zarzšdzenia Ministra Sprawiedliwoœci z dnia "Warunkiem dopuszczenia do drugiego etapu konkursu na aplikację sędziowskš i aplikację prokuratorskš w 2017 r. jest uzyskanie co najmniej 100 punktów z testu sprawdzajšcego wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa.

W roku 2016 liczba punktów wynosiła dopuszczajšcych do drugiego etapu konkursu na aplikację wynosiła 120.

Na portalach społecznoœciowych przeczytać możemy różne opinie na temat nowych zasad, m. in. pojawiajš się twierdzenia, że ma to na celu uniknięcie sytuacji jaka miała miejsce w ubiegłym roku, kiedy do drugiego etapu konkursu dostało się mniej osób niż limit miejsc, których jest 140.

Przypominamy, że w tym roku po raz pierwszy nie będzie naboru na aplikację ogólnš. Zastšpiš go egzaminy bezpoœrednio na aplikację sędziowskš i prokuratorskš.

Konkursu składać się będzie z dwóch etapów:

I etap odbędzie się 9 listopada. Będzie polegał na rozwišzaniu testu sprawdzajšcego wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa,

II etap odbędzie się 8 grudnia. Zdajšcy, którzy zgodnie z nowymi zasadami uzyskajš co najmniej 100 punktów z I częœci, podejdš do pracy pisemnej sprawdzajšcej umiejętnoœć stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych.

 

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL