Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Aplikacje/egzaminy

Zmiany zasad egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego

rp.pl
Będš nowe zasady uzyskania pozytywnego wyniku z częœci ustnej i pisemnej.

Minister sprawiedliwoœci chce zmienić zasady egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego. Projekt trafił właœnie do Rzšdowego Centrum Legislacji. Zmiany sš konieczne ze względu na nowelę ustawy o Krajowej Szkole Sšdownictwa i Prokuratury, która obowišzuje od 11 maja 2017 r.

Minister proponuje zmianę warunków uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu. Dziœ trzeba uzyskać 60 proc. możliwych punktów z obu częœci egzaminu. Po zmianie, by zdać, trzeba będzie uzyskać 60 proc. możliwych punktów, ale nie mniej niż 50 proc. z każdej dziedziny z częœci ustnej egzaminu. Do tej częœci z kolei nie będzie mógł być dopuszczony zdajšcy, który za rozwišzanie jednego z zadań praktycznych uzyskał mniej niż 30 proc. możliwych punktów.

Obsługę administracyjno-biurowš komisji egzaminacyjnych ma zapewnić Krajowa Szkoła Sšdownictwa i Prokuratury.

etap legislacyjny: uzgodnienia

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL