Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Aplikacje/egzaminy

Egzamin adwokacki i radcowski 2017 - podsumowanie

Fotorzepa, Piotr Guzik
Egzamin korporacyjny 2017 dobiegł końca. Cztery dni i pięć egzaminów. To ponad ludzkie siły – mówiš zdajšcy.

Pištek był ostatnim dniem tegorocznych egzaminów zawodowych dla przyszłych kandydatów do zawodów adwokata i radcy prawnego. Przystšpiło do nich w sumie ponad 5,5 tys. osób. Pierwsze wyniki majš się pojawić już pod koniec kwietnia. Większa częœć komisji ogłosi je jednak dopiero po majowym weekendzie.

Czwartego dnia maratonu odbyły się dwa egzaminy. Pierwszy z prawa administracyjnego, a drugi z etyki i zasad wykonywania zawodu.

Kandydaci na adwokatów pisali skargi do wojewódzkiego sšdu administracyjnego, a przyszli radcowie skargi kasacyjne do Naczelnego Sšdu Administracyjnego. W obu przypadkach zadanie dotyczyło ustawy o kierujšcych pojazdami.

Na egzaminie z etyki u adwokatów trzeba było się zmierzyć z naruszeniem zasad dotyczšcych prowadzenia kancelarii, np. w lokalu nie zabezpieczono właœciwie akt, co mogło prowadzić do naruszenia tajemnicy adwokackiej. U radców kazus dotyczył konfliktu interesów.

Odpytaliœmy kilku zdajšcych, co sšdzš o tegorocznym egzaminie. Większoœć twierdzi, że tematy zadań były życiowe, a same kazusy nie kryły większych pułapek. Wszyscy narzekajš jednak na ogromny wysiłek i stres, jakiemu zostali poddani.

– Po trzech dniach takiego wysiłku wpadamy w czwarty, jeszcze większy – osiem godzin pisania – mówiš zdajšcy. Twierdzš, że trudno już pozbierać myœli.

W ocenie zdajšcych najtrudniejszy dla przyszłych adwokatów okazał się egzamin z prawa cywilnego – mieli do rozwišzania sprawę dotyczšcš odszkodowania za używanie pojazdu zastępczego. Radcowie musieli z kolei poradzić sobie z kazusem, który dotyczył kolizji pieszego z rowerzystš.

Kandydaci na radców za najtrudniejsze uznali prawo karne – tematem zadania było przestępstwo stalkingu i rozboju, a u adwokatów – znęcania się i niealimentacji. W obu przypadkach należało sporzšdzić apelację. Egzamin z prawa gospodarczego u adwokatów polegał na napisaniu umowy dzierżawy, a u radców pożyczki.

Stanowisko MS jest jednoznaczne. Egzamin w całym kraju przebiegł bez większych zakłóceń. Sporo zdajšcych opuszczało sale przed czasem.

Egzamin adwokacki odbywa się w 13 miastach, a radcowski – w 19. Zadania – jednakowe dla wszystkich – przygotowały zespoły powołane przez ministra sprawiedliwoœci.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL