Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Aplikacje/egzaminy

Uczelnie najlepiej przygotowujšce do egzaminów na aplikacje prawnicze w 2017

Fotorzepa, Rafał Guz
Na egzaminach wstępnych na aplikacje prawnicze w 2017 roku najlepiej wypadli, podobnie jak w latach wczeœniejszych, absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Drugie w kolejnoœci wyniki uzyskali absolwenci Uniwersytetu Łódzkiego, a następnie absolwenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W poniedziałek Ministerstwo Sprawiedliwoœci przedstawiło analizę wyników egzaminów wstępnych na aplikacje adwokackš, radcowskš, notarialnš i komorniczš, które odbyły się 30 wrzeœnia 2017 r.

Egzaminy wstępne na aplikacje adwokackš, radcowskš, notarialnš i komorniczš organizuje Minister Sprawiedliwoœci. Wszystkich kandydatów obowišzujš te same zasady i jednakowy zakres egzaminów. W ubiegłym roku przystšpiło do nich 7997 absolwentów 44 uczelni – 18 publicznych, 22 niepublicznych i 4 zagranicznych.

W ubiegłym roku zainteresowanie aplikacjami prawniczymi było nieco mniejsze, niż w latach poprzednich. Z 8055 absolwentów wydziałów prawa w 2017 roku do egzaminów przystšpiło 3438 osób, czyli 42,68 proc. Dla porównania w 2015 roku było to 50,43 proc., w 2014 – 57,12 proc, a w 2013 – 60,84 proc.

Egzaminy zdało 4325 osób, czyli 54,1 proc. kandydatów. Najlepsza zdawalnoœć była na aplikacji adwokackiej – 56,9 proc., dalej radcowskiej – 54,7 proc., komorniczej – 45,3 proc. i notarialnej – 41,2 proc.

Nieprzerwanie od jedenastu lat największš zdawalnoœciš może się pochwalić Uniwersytet Jagielloński. Tak też było i teraz. Zdało 85,97 proc. absolwentów krakowskiej uczelni. Podobnie, jak przed rokiem na drugim miejscu byli absolwenci Uniwersytetu Łódzkiego (77,55 proc.), a na trzecim Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz (74,46 proc.).

Tuż poza podium – tak samo jak rok wczeœniej – znalazł się Uniwersytet Warszawski (72,33 proc.). Minimalnie gorszy był, Katolicki Uniwersytet Lubelski (72,14 proc.), który awansował na pište miejsce, zastępujšc na tej pozycji innš lubelskš uczelnię – UMCS (w 2017 roku 12.miejsce, 60 proc.).

Wœród mniejszych uczelni (z liczbš absolwentów od 19 do 93 osób) wygrał Uniwersytet w Białymstoku (62,12 proc.), który wyprzedził Uniwersytet Opolski (60,61 proc.) i Uniwersytet Rzeszowski (58,23 proc.). Na następnych pozycjach uplasowały się szkoły niepubliczne: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa, Akademia Leona KoŸmińskiego oraz Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Resort sprawiedliwoœci przygotował profil statystycznego aplikanta. Jest on dokładnie identyczny, jak przed rokiem. Wynika z niego, iż jest to kobieta, która ukończyła studia stacjonarne na Uniwersytecie Warszawskim w 2017 r. z ocenš na dyplomie „dobry plus" i zdała egzamin na aplikację radcowskš w Warszawie.

W analizie znalazło się też miejsce dla kilku ciekawostek.

Po pierwsze, do egzaminów przystšpiło więcej kobiet (63,3 proc.), a zdawalnoœć w tej grupie wyniosła 52,8 proc. Mężczyzn podeszło do rozwišzywania testów mniej (36,7 proc.), natomiast zdawalnoœć wœród nich była wyższa (56,2 proc.).

201 osób wskazało, że przystępuje do egzaminu po raz pišty lub więcej (w tym 2 osoby po raz 10 i 4 osoby po raz 9). Zdawalnoœć w tej grupie wyniosła 35,3 proc.

W 2017 roku do egzaminu przystšpiły i zdały dwie osoby, które ukończyły studia w 1985 roku. Były to absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (dla tej osoby był to pierwszy egzamin!).

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL