Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Aplikacje/egzaminy

Kandydaci na adwokatów i radców muszš się zmierzyć z etykš

Fotorzepa/Jerzy Dudek
Zaplanowane na marzec egzaminy: adwokacki i radcowski, będš trwały cztery dni.

W tym roku zdajšcych stresuje nowa częœć egzaminu, która dotyczy etyki. Po raz pierwszy wprowadza go od przyszłorocznego egzaminu tzw. ustawa deregulacyjna z 2013 r. Nie ma więc możliwoœci sprawdzenia, jakich zadań można się spodziewać, co było w latach wczeœniejszych. Dlatego, chociaż zawodowe egzaminy prawnicze: adwokacki i radcowski, zaplanowane sš na 15–18 maca 2016 r., wiele osób już rozpoczęło przygotowania.

– Jak wynika z ustawy, ta częœć egzaminu będzie polegała na sporzšdzeniu opinii dotyczšcej etyki lub zasad wykonywania zawodu – na podstawie stanu faktycznego lub akt – mówi Iwona Kujawa, dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej w Ministerstwie Sprawiedliwoœci.
 
W tym roku w zwišzku ze zmianš egzamin potrwa cztery dni, a nie – jak w dwóch ostatnich latach – trzy. Cztery dni te egzaminy trwały przed przyjęciem tzw. ustawy deregulacyjnej, kiedy to jednym z zadań był test.
 
Teraz jest ponownie powrót do pięciu częœci, które będš się odbywały w cišgu czterech dni.
 
– Zmieni się także to, że na egzamin z prawa gospodarczego będzie cały jeden dzień. Do tej pory jednego dnia rozwišzywano zadanie i z prawa gospodarczego, i administracyjnego. Teraz ostatniego dnia, razem z zadaniem dotyczšcym prawa administracyjnego, będzie rozwišzywane to dotyczšce etyki – mówi dyrektor Kujawa.
 
Ci, którzy się przygotowujš do egzaminu, majš też wštpliwoœci dotyczšce prawa karnego. W zwišzku z zapowiedziami ministra Zbigniewa Ziobry wycofania się z reformy prawa karnego nie sš pewni, według jakiego stanu prawnego się uczyć – czy nie zmieni się on jeszcze do marca.

– Zgodnie z przepisami przy rozwišzywaniu zadań obowišzuje stan prawny z dnia egzaminu – mówi dyrektor Kujawa.

Nad zadaniami pracujš już specjalne komisje.

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL