Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Analizy

Szułdrzyński: Nadzieja wstępuje w PiS wraz z Morawieckim

Fotorzepa, Maciej Zienkiewicz
Pójœcie radykalnym kursem może zniweczyć szanse na nowe wizerunkowe otwarcie zwišzane z rekonstrukcjš. Partia liczy na jego pozytywne efekty.

W PiS kończš się noworoczne porzšdki. Mateusz Morawiecki kompletuje najbliższe otoczenie w Kancelarii Premiera i dalsze – nowych ministrów w przebudowanej administracji rzšdowej, co ma zostać ogłoszone po Trzech Królach.

W Klubie PiS wyraŸne jest oczekiwanie na zamknięcie procesu rekonstrukcji, który trwa już od paru miesięcy. Widać też nadzieję, że nowe otwarcie da partii nowy oddech w nowym roku. Nie sš to nadzieje płonne. Posłowie wydajš się zadowoleni z debiutu premiera Morawieckiego. Parlamentarzyœci dobrze odebrali zarówno jego exposé, jak i pierwsze decyzje kadrowe. Wzięcie do KPRM Marka Suskiego i Michała Dworczyka zostało odebrane z jednej strony jako gest lojalnoœci wobec struktur partyjnych, które były wobec nowego premiera doœć sceptyczne, a równoczeœnie jako swego rodzaju gwarancja, że w Kancelarii Premiera nie będzie powstawać w sekrecie przed prezesem PiS jakaœ nowa frakcja. W partii doceniono też hołd, jaki nowy premier oddał ustępujšcej, ale bardzo popularnej w PiS Beacie Szydło.

Na korzyœć partii rzšdzšcej działa też fakt, że udało jej się bez większych kosztów wewnętrznych przegłosować budzšce emocje ustawy o Sšdzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sšdownictwa oraz ordynacji samorzšdowej. Choć dokładnie rok temu w Sejmie trwała okupacja Sali Plenarnej i protesty przed siedzibš parlamentu, obecne przeciwko zmianom w sšdownictwie sš nieporównywalne ani z tym, co się działo rok temu, ani z masowymi protestami w lipcu.

Jeœli dodamy do tego bardzo dobre sondaże partii rzšdzšcej i dobre wyniki samego premiera Mateusza Morawieckiego w różnych badaniach, PiS może myœleć o 2018 roku z pewnym optymizmem. Zadaniem dla władz partii będzie zadbanie o zmniejszenie tarć frakcyjnych i ogólnego rozbujania partii, które było efektem zdecydowanie zbyt długiej operacji rekonstrukcji rzšdu. Ale dla działaczy partyjnych najważniejsze będzie w najbliższych miesišcach przygotowanie tzw. terenu do wyborów samorzšdowych, niż toczenie wojen na poziomie ogólnopolskim. Bo to od wyników w poszczególnych regionach zależeć będzie układ sił w partii jesieniš i szanse, z jakimi partia wyjdzie do wyborów europejskich wiosnš 2019 r. oraz parlamentarnych kilka miesięcy póŸniej.

I choć główne kierunki działań na Nowy Rok zostanš przyjęte wraz z propozycjami rekonstrukcji rzšdu w przyszłym tygodniu przez tak zwane PKP (czyli Prezydium Komitetu Politycznego, spotkanie najważniejszych osób w PiS), można się spodziewać, że partia będzie się skupiała raczej na zarzšdzaniu i wprowadzaniu w życie dotychczas przyjętych reform oraz ewentualnym zamykaniu kolejnych frontów konfliktów, niż otwieraniu nowych w postaci na przykład powrotu do ustawy repolonizujšcej rynek medialny.

Pójœcie radykalnym kursem może bowiem zniweczyć nadzieje na polepszenie wizerunku Polski i realne zwiększenie jej znaczenia w Europie i œwiecie, które postawiono przed premierem Mateuszem Morawieckim.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL