Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Analizy

Czy prezes Jarosław Kaczyński pojedzie do Puszczy Białowieskiej?

Interwencja policji podczas protestu działaczy Greenpeace i Fundacji Dzika Polska. Działacze, którzy kolejny raz zablokowali pracę ciężkiego sprzętu do wycinki lasu w Puszczy Białowieskiej, chcieli by specjaliœci od ekologii lasu ocenili, czy trwajšca w Puszczy Białowieskiej wycinka drzew ma zwišzek z zagrożeniem kornikiem, czy też jej powody sš inne.
PAP, Artur Reszko
Minister Szyszko wycina drzewa w Puszczy Białowieskiej, nie zaważajšc na coraz bardziej radykalne protesty ekologów. Ale ta wojna wcale mu się nie opłaca...

Koło Czerlonki w Puszczy Białowieskiej odbyła się trzecia już blokada ciężkiego leœnego sprzętu. Protestujšcy przykuli się do tzw. harvesterów, a policja zagrzewana do boju przez leœników i pracowników firmy wycinajšcej drzewa, przy użyciu siły próbowała zaradzić sytuacji. Funkcjonariusze nie byli szczególnie brutalni, ale obrazki cišgnięcia ekologów po ziemi i odrywania ich od ciężkiego sprzętu, do którego się przykuli, nie wzbudzš raczej sympatii dla dzielnych stróżów prawa. Œcišgnięcie z wielkiej maszyny ważšcej najwyżej 60 kg dziewczyny w kasku, nie należy do wyczynów, którymi można by się chwalić przed kolegami. Skoro jednak koledzy leœnicy bez mrugnięcia okiem biorš udział w polowaniach i strzelajš do bezbronnych parzystokopytnych, to może kryteria dzielnoœci sš dziœ inne...

Konflikt wokół puszczy ma wymiar doraŸny – polityczny i finansowy, ale także kulturowy – między reprezentantami myœlenia industrialnego w stylu wczesnego Gierka a dziećmi epoki postindustrialnej, wierzšcymi, że inny œwiat jest nie tylko możliwy, ale wręcz konieczny, jeœli ludzkoœć chce jeszcze przetrwać przez parę generacji.

W czwartek koło Czerlonek zderzyły się więc dwa œwiaty. To kolejna taka konfrontacja. Protestujšcy domagali się wstrzymania wycinki do czasu aż naukowcy z Polskiej Akademii Nauk nie stwierdzš, czy usuwane drzewa rzeczywiœcie sš zarażone kornikiem, czyli czy można je wycinać na gruncie stworzonych przez ministra œrodowiska Jana Szyszkę rozporzšdzeń. Jak się okazało, przedstawiciele Lasów Państwowych za wszelkš cenę chcieli takiego testu uniknšć. Może korniki przestraszone sytuacjš same się wyniosły?

Dialog obu stron podczas akcji był charakterystyczny:

– Proszę o opuszczenie tego miejsca i zabranie wszystkich rzeczy w charakterze plakatów oraz namiotów, bo biwakowanie w lesie jest zabronione – mówił zdenerwowany leœny urzędnik. – Musimy odblokować maszyny pracujšce w lesie – dodawała policja. – Wzywam państwa do odblokowania sprzętu.

– Jak pan się nazywa? – odpowiadali pytaniem protestujšcy, siedzšc na ziemi i trzymajšc się pod ręce. – Prosimy policję o nieniszczenie dziedzictwa narodowego. Prosimy o uszanowanie okresu lęgowego. Czy może się pan przedstawić, panie policjancie?

Tych œwiatów pogodzić się nie da. Ten konflikt nie wygaœnie. Czy będzie dotyczył Rospudy, czy emisji dwutlenku węgla, czy wycinki drzew – nie da się go zagadać albo zasypać pieniędzmi na socjalne zasiłki (choćby były jak najsłuszniejsze). Dopóki rzšdzšcy nie zrozumiejš, że sš ludzie gotowi „ginšć za puszczę" i za to, żeby ciężki sprzęt nie wjeżdżał do niej w œrodku ptasiego okresu lęgowego, i że trzeba się z nimi dogadywać, dopóty nie będš mogli spać spokojnie i dosypywać pieniędzy z zysku Lasów Państwowych na wspomniane zasiłki i inne niezbędne wydatki.

W planie politycznym sytuacja wydaje się jeszcze prostsza: troska o œrodowisko przekracza zwykłe podziały i plemienne wojny. PiS-owi natomiast wcale się nie opłaca. Bo to nieprawda, że Puszczy Białowieskiej broniš tylko dziewczyny i chłopaki w dredach, którzy majš odwagę, by przykuwać się do sprzętu i konfrontować z policjš. Może tego nie widzieć minister Szyszko, który znajomych ma wœród myœliwych i dbajšcych o wycinkę leœników. Ale „miejska legenda" głosi, że decyzję o zatrzymaniu wycinki drzew bez ograniczeń na własnych działkach zatrzymał osobiœcie prezes Jarosław Kaczyński, gdy zobaczył, co dzieje się na jednym z warszawskich skwerów. Panie prezesie, czas na wycieczkę do Białowieży.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL