Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Analizy

Polska jest Niemcom potrzebna. Niemcy sš potrzebni Polsce

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Premier Morawiecki jedzie do Berlina. Mimo afery z nowelizacjš ustawy o IPN i sporu z Izraelem, a nawet z USA, nie ma ważniejszego kierunku polskiej polityki zagranicznej.

Relacje z Niemcami pozostajš dla Polski kluczowe i czas je ocieplić. Tym bardziej że z Berlina płynie silna zachęta do pojednania. Jest niš umowa koalicyjna chadecji oraz SPD i jej zapisy dotyczšce Polski. Dalekie od potępiania nas za łamanie praworzšdnoœci, eurosceptycyzm czy nacjonalizm. To w gruncie rzeczy propozycja odtworzenia kluczowej dla jednoœci Europy osi Wschód–Zachód z Polskš jako jej kluczowym elementem. Nie może zresztš być inaczej. Po brexicie Unia stanie się tworem kontynentalnym, a na Starym Kontynencie od stuleci kierunek Wschód–Zachód, a nie Północ–Południe czy szlaki morskie, był głównš arteriš rozwoju, ale i hekatomb, kiedy współpracę zastępowała rywalizacja.

Chwilowe polityczne burze nie majš większego wpływu na politykę realnš, a fakty sš takie, że Polska jest Niemcom niezbędna do utrzymania ich pozycji w Europie, bogactwa oraz bezpieczeństwa. Nieprzychylna im Polska, Polska poza UE, wreszcie Polska upadła to dla nich strategiczny i gospodarczy regres. Jest też druga strona medalu, czyli polskie uzależnienie gospodarcze od niemieckiego rynku zbytu, a także twarda koniecznoœć utrzymywania dobrych relacji z Niemcami w razie konfliktu zbrojnego z Rosjš. My jesteœmy potrzebni im, a oni nam.

Sama natura geopolityki czyni nasze państwa sojusznikami. Pytanie nie brzmi, czy utrzymywać dobre relacje z Niemcami, tylko na jakich warunkach i za jakš cenę. Owš cenš może być uzależnienie gospodarcze i polityczna podległoœć, czego byœmy nie chcieli.

Polska ani nie musi, ani nie może przyjmować pozycji wasala, bo ma atuty, by być partnerem. Mimo naszych słaboœci jesteœmy najsilniejszym militarnie państwem wschodniej flanki NATO, nasza gospodarka cišgle się rozwija. Po wyjœciu Wielkiej Brytanii z UE rozmiar geograficzny, populacja i waga strategiczna, a nawet ekonomiczna czyni nas naturalnym liderem państw UE, które nie przyjęły euro.

Niemcy dobrze to rozumiejš, dlatego nowa koalicja chce odbudowywać UE w oparciu tak o Francję, jak Polskę. Nie ma mowy o izolacji naszego kraju czy wyłšczenia go z kręgu decyzyjnego. NajwyraŸniej zarówno chadecja, jak i socjaldemokracja doszły do wniosku, że gra na przeczekanie nie ma sensu, obecny układ rzšdowy w Polsce pozostanie na długie lata i trzeba nauczyć się z tym żyć.

To dobre podejœcie pozwalajšce uprawiać politykę realnš z korzyœciš dla obu stron. Polska powinna przyjšć takš samš postawę, czego należy życzyć premierowi Morawieckiemu na drogę do Berlina.

Autor jest dyrektorem ds. strategii Warsaw Enterprise Institute. Artykuł oddaje jego prywatne poglšdy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL