Akty prawne

Obowiązują od 19 października 2017 r.

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 27 września 2017 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowane (DzU z 4 października 2017 r., poz. 1841)
• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 12 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2017 (DzU z 18 października 2017 r., poz. 1931)
Źródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL