Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Akty prawne

Obowišzujš od 17 kwietnia 2018

Rozporzšdzenie Rady Ministrów z 9 kwietnia 2018 r. (poz. 738) zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie okreœlenia formacji uzbrojonych niewchodzšcych w skład Sił Zbrojnych, w których pełnienie służby jest równoznaczne ze spełnieniem obowišzku zasadniczej służby wojskowej (DzU z 16 kwietnia 2018 r., poz. 738)
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL