Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Akty prawne

Obowišzujš od 7 lutego 2018

- rozporzšdzenie ministra zdrowia z 5 stycznia 2018 r. w sprawie Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego (DzU z 23 stycznia 2018 r., poz. 187) - rozporzšdzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi œródlšdowej z 1 lutego 2018 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie podziału œrodków finansowych na realizację Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" (DzU z 6 lutego 2018 r., poz. 312) - rozporzšdzenie ministra finansów z 1 lutego 2018 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych (DzU z 6 lutego 2018 r., poz. 314)
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL