Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Akty prawne

Dziennik Ustaw z 3 styczna 2018 r. (poz. 8-12)

- Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (pozycja 12)

- Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporzšdzenia Ministra Sprawiedliwoœci w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny ( pozycja 11)

- Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody (pozycja 10)

- Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (pozycja 9)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o działalnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw (pozycja 8)

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL