Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Adwokaci

#RZECZoPRAWIE: Marta Lech - zawód prawnika nie wyglšda tak jak w serialach

TVN
- Młodym ludziom wydaje się, że ukończenie studiów i aplikacji zapewni im dobry byt. Rzeczywistoœć jednak wyglšda inaczej - mówiła w œrodowym programie #RZECZoPRAWIE Agaty Łukaszewicz Marta Lech, adwokat.

Adwokat wskazała, że w obecnej sytuacji nawet osobom, które ukończyły aplikację trudno jest odnaleŸć się na rynku pracy.

Zmiany, które miały ułatwić młodym prawnikom dostęp do zawodu spowodowały przepełnienie rynku i doprowadziły do sytuacji, w której w rejestrze bezrobotnych widniejš adwokaci czy radcowie.

Wybierajšc studia prawnicze młodym ludziom wydaje się, że ich życie będzie wyglšdało jak w serialach prawniczych, w których adwokat dobrze zarabia, zawsze ma dużo spraw, zawsze sš to sprawy ciekawe i zazwyczaj łatwe.

- Jako adwokat funkcjonuję na rynku już prawie 10 lat. W kancelarii pracowałam jednak od trzeciego roku studiów, więc miałam ułatwionš sytuację, ponieważ nie musiałam uczyć się wszystkiego od podstaw – mówiła adwokat.

Lech przyznała, że najtrudniejszym jest pozyskanie zaufania klientów. Nic tak nie wspiera budowy działalnoœci jak polecanie usług adwokata.

- W zwišzku z tym, że jako adwokaci mamy szeroko rozumiany zakaz reklamy, osoby trafiajš do mnie jedynie na zasadzie polecenia moich usług przez poprzednich klientów – przyznała Lech.

W opinii ekspertki podział na korporację radcowskš i adwokackš jest sztuczny. W chwili obecnej bowiem radcowie majš taki sam a nawet większy zakres kompetencji.

W zakresie pomysłu stworzenia specjalizacji dla adwokatów Lech zwróciła uwagę, że młodemu człowiekowi, których wszedł na rynek pracy bardzo trudno będzie się wyspecjalizować w danej dziedzinie.

Adwokat wyraziła opinię, że ustawowe stawki wynagrodzenia pełnomocników sš znacznie zaniżone i nie sš adekwatne do nakładu pracy prawnika w trakcie trwania procesu.

Odpowiadajšc na pytanie prowadzšcej „ile dziœ kosztuje œrednio skomplikowany rozwód w Warszawie" adwokat wskazała, ze zależy to zależy od wielu czynników, m. in. od tego czy strony majš dzieci, czy ma być orzekana wina etc. Jeœli rozwód jest prosty, to koszt usług pełnomocnika będzie wynosił ok. 5 000,00 zł.

- Sš jednak rozwody bardzo skomplikowane, gdzie występuje wielu œwiadków, powoływanych jest dużo dowodów etc. Wówczas koszt może wynosić nawet 30 000,00 zł – dodała adwokat.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL