Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Adwokaci

CBA zatrzymało trzech warszawskich adwokatów - komunikat Okręgowej Rady Adwokackiej

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wydała komunikat w zwišzku z dzisiejszymi zatrzymaniami trzech adwokatów.

Przypomnijmy, iż agenci CBA w œledztwie dotyczšcym nieprawidłowoœci przy warszawskiej reprywatyzacji zatrzymali 8 osób m.in. biznesmena - jednego ze najbardziej znanych kupców roszczeń dekretowych do atrakcyjnych gruntów w stolicy, dwóch rzeczoznawców i trzech adwokatów.

CBA informuje, iż funkcjonariusze przeszukali podwarszawskš rezydencję zatrzymanego biznesmena oraz mieszkania i kancelarie pozostałych zatrzymanych.

W wydanym komunikacie Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podkreœla, że œrodowisku warszawskich adwokatów zależy na wyjaœnieniu wszystkich nieprawidłowoœci zwišzanych z reprywatyzacjš warszawskich nieruchomoœci.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie współpracuje w ramach swoich uprawnień z organami œcigania na każdym etapie prowadzonych postępowań. ORA przypomina jednoczeœnie o zasadzie domniemania niewinnoœci i przestrzega przed pochopnymi ocenami zbudowanymi jedynie na podstawie fragmentów informacji pojawiajšcych się w mediach.

Aktualnie trwajš czynnoœci przeszukania kancelarii adwokackich, które sš prowadzone w obecnoœci przedstawicieli Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. ORA przypomina, iż jest ustawowo zobowišzana do zagwarantowania w takiej sytuacji obecnoœci swojego przedstawiciela, aby w trakcie czynnoœci przeszukania nie została naruszona tajemnica adwokacka lub tajemnica obrończa, służšca obywatelom.

-Niezwłocznie także, po pozyskaniu informacji od organów œcigania, podjęte zostanš dalsze niezbędne czynnoœci w ramach pionu dyscyplinarnego przez Rzecznika Dyscyplinarnego naszej Izby – zapowiedział adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL