Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Adwokaci

#RZECZoPRAWIE - Jacek Trela o Kongresie Prawników Polskich: mamy konkretne pomysły na uzdrowienie wymiaru sprawiedliwości

Jacek Trela
rp.pl
Liczymy na to, że głos prawników na Kongresie zostanie wysłuchany. Dobrym sygnałem jest jest stanowisko prezydenta ws. reformy KRS - mówił w #RZECZoPRAWIE Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

Dlaczego adwokatura chce uczestniczyć w Kongresie Prawników Polskich? - zapytał prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej red. Tomasz Pietryga.

- Chcemy razem z sędziami i kolegami radcami prawnymi współdecydować, a przynajmniej współdyskutować o reformie sadownictwa, a także o sytuacji, w której znajdujš się teraz nie tylko prawnicy, ale i społeczeństwo. Jako praktycy ocenimy niektóre planowane zmiany jako dobre, ale niektóre propozycje idš za daleko i zagrażajš bytowi niezależnego sadownictwa – mówił Jacek Trela.

Jego zdaniem nie można uciec od tego, że pokazania  sprzeciwu prawników wobec zgłoszonych przez rzšd propozycji reformy. Chodzi o zmiany w Krajowej Radzie Sšdownictwa, ale także o projekt nowelizacji ustawy o ustroju sšdów powszechnych.

- Ma on jedno dobre założenie: usprawnienie pracy sšdów. Ale projektuje się tam stworzenie się takiego mechanizmu, który będzie powodował uzależnienie sędziego orzekajšcego od kierownictwa sšdu. Jeżeli spojrzymy, kto tworzy kierownictwo sšdów, czyli prezesi oraz dyrektorzy administracyjni i kto ich będzie mógł powoływać – minister sprawiedliwoœci – to zaczynamy się wikłać w uzależnienia. Sędzia może zależeć od prezesa, więc poprzez ocenę pracy, delegacje – może to rzucać cień na kwestie niezawisłoœci - mówił goœć programu #RZECZoPRAWIE.

Pytany o własne propozycje rozwišzań na usprawnienie wymiaru sprawiedliwoœci, Jacek Trela odpowiedział, że jednš z nich jest wyłšczenie z orzecznictwa sšdowego niektórych kategorii spraw.

- Od 20 lat do sšdów napływa coraz więcej spraw. Coraz więcej sfer życia poddawanych jest rozstrzygnięciom sšdowym. A tak być nie musi. W najprostszych sprawach mogš być powoływane inne organy. Mówimy o sędziach pokoju, ale tylko wywoławczo. Chcemy na ten temat dyskutować jako praktycy majšcy doœwiadczenie.

Po drugie powinno się dać sprawniejsze oprzyrzšdowanie pracy sędziom. M.in. chodzi o nasycenie sšdów asystentami sędziów. W Polsce jeden asystent przypada na trzech sędziów. Wykonuje poważnš pracę: przygotowuje sprawę dla sędziego. W Niemczech czy we Francji jest trzech asystentów dla jednego sędziego. Ten sędzia może się poœwięcić orzekaniu. Może szybko sprawę prowadzić i szybko skończyć - stwierdził Jacek Trela.

Na jaki efekt kongresu liczš prawnicy?

- Liczymy na to, że będziemy wysłuchani. Podam przykład prawa restrukturyzacyjnego. Tworzono je w ministerstwie gospodarki z udziałem praktyków. To był bardzo dobry model tworzenia prawa, bo teraz się okazuje, że prawo restrukturyzacyjne bardzo dobrze funkcjonuje w sšdach. I tak chcielibyœmy, żeby było z reformš wymiaru sprawiedliwoœci. Żeby propozycje były konsultowane z praktykami. Ale nie we własnym interesie, tylko w interesie obywateli. My dostajemy po głowie za to, ze sprawy w sšdzie się œlimaczš.

Nie chcemy się cieszyć z naszych pomysłów we własnym gronie, lecz sprzedać je szerszej opinii, politykom, żeby mogli konstruktywnie podejœć do reformy. Mam nadzieję, po ostatnich deklaracjach prezydenta i jego stanowisku dotyczšcym noweli ws. KRS, że rzšdzšcy zechcš wysłuchać naszego stanowiska. Prezydent jest zaproszony, mamy nadzieję, że będzie mógł skorzystać z zaproszenia – powiedział prezes NRA.

Jacek Trela wymienił trzy grupy tematyczne, które będš przedmiotem dyskusji podczas kongresu:

- Pierwsza to niezależnoœć, niezawisłoœć sšdownictwa jako fundamentu wymiaru sprawiedliwoœci, druga: profesjonalny pełnomocnik jako gwarant praw jednostki. Chcemy, żeby wyraŸnie zaznaczyć na kongresie, że obywatele powinni mieć szeroki dostęp do profesjonalnych prawników. Trzeci temat to dostęp do sšdu w kontekœcie wysokich obecnie opłat sšdowych oraz bezpłatnej pomocy prawnej, która powinna być dedykowana osobom szczególnie potrzebujšcym.

#RZECZoPRAWIE: Jacek Trela - Kongres Sędziów Polskich

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL