Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Adwokaci

Bezrobocie wśród adwokatów i radców prawnych

Fotolia.com
By utrzymać się na rynku, prawnicy szukajš nisz i wšskich specjalizacji. Inaczej wielu z nich grozi bezrobocie. Pierwsi już pobierajš zasiłki.

Ponad 60-tys. rzesza adwokatów i radców prawnych próbuje radzić sobie na trudnym rynku usług prawnych. Pierwsi adwokaci już ustawiajš się w kolejce po zasiłek dla bezrobotnych.

Prawo rynku

Problem bezrobocia wœród młodych adwokatów potwierdza prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela. Słyszy o nim od dawna. Twierdzi, że jest dużo większy, niż to wyglšda oficjalnie.

– Nie wszyscy, którzy zdadzš egzamin, podejmujš wykonywanie zawodu, wielu nawet nie zaczyna działalnoœci – dodaje.

Częœć od razu szuka innej pracy. Powód? Na rynku usług prawnych jest trudno, co potwierdzajš zgodnie i starsi, i młodsi prawnicy. Jest coraz więcej prawników z kwalifikacjami, klienci stali się bardziej wymagajšcy i wybredni, a ceny się obniżyły.

– Przypomina mi to sytuację z lat 90. w Niemczech, gdzie adwokaci jeŸdzili taksówkami – mówi Michał Wawrykiewicz, kiedyœ radca prawny, dziœ adwokat.

– To już nie sš czasy omnibusów, nie można się zajmować wszystkim – wtóruje mu adwokat Marta Lech.

Dlatego niektórzy prawnicy się nie poddajš i szans na utrzymanie się na rynku upatrujš w przeróżnych niszach i profesjonalnej informacji o œwiadczonych usługach.

– Sposobem jest też zakładanie spółek biurowych, by obniżyć koszty utrzymania – potwierdza Jacek Trela.

Marta Lech od oœmiu lat prowadzi kancelarię w Warszawie. Przyznaje: jest ciężko. Na poczštku brała wszystkie sprawy. Po latach skupiła się na karnych i rodzinnych. – Gdy prowadziłam sprawy rozwodowe, klienci coraz częœciej pytali o unieważnienie œlubu koœcielnego. Poszerzyłam więc zakres œwiadczonych usług o doradztwo w tych sprawach – mówi.

Praca i pasja

Jak mecenas Lech widzi warszawski rynek usług?

– Znajomi adwokaci dajš sobie radę. Jeden zajšł się prawem energetycznym, drugi medycznym i obsługuje laboratoria – mówi. Dodaje, że wiedza specjalistyczna bardzo się dziœ przydaje. Trudno bowiem wzišć jednš sprawę, np. dotyczšcš prawa medycznego, i poœwięcić jej masę czasu, przekopujšc się przez zupełnie nieznane przepisy.

Michał Wawrykiewicz z kolei zaczynał od specjalizacji z prawa sportowego, głównie narciarskiego. Dziœ stawia na prawo medialne zwišzane z produkcjš medialnš, działa nawet przy produkcjach hollywoodzkich. Skšd taki pomysł?

– Przed laty zajmowałem się reprywatyzacjš nieruchomoœci. Moimi klientami byli prawowici spadkobiercy, ludzie leciwi, którzy nieœli ze sobš ciekawe historie rodzin. Kiedyœ trafiłem na historię w warszawskim zoo zwišzanš z obecnym filmem „Azyl". Najpierw negocjowałem umowy, potem współpracowałem ze stronš amerykańskš – wspomina.

Agnieszka Kaczorowska, adwokat spod Wrocławia, na poczštku kariery zajmowała się sprawami karnymi.

– Pewnego dnia moja rodzina ucierpiała w wypadku drogowym. Stoczyliœmy prawdziwy bój z ubezpieczycielem, który chciał uniknšć wypłaty odszkodowania. Zajęłam się tym i niemal wyspecjalizowałam w podobnych sprawach – mówi. Od tego czasu ta kategoria spraw to dla niej podstawa.

20 tys. adwokatów œwiadczy dziœ usługi na rynku usług prawnych

40 tys. radców prawnych œwiadczy dziœ usługi na rynku usług prawnych

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL