Adwokaci

Nowy regulamin testu dla adwokata i radcy z Unii Europejskiej

123RF
Komisja kwalifikacyjna ma dwa tygodnie, by ustalić termin testu i podać zagadnienia.

Uprawnienia oraz znajomość języka polskiego musi posiadać adwokat i radca prawny z Unii Europejskiej, który chce się wpisać na polskie listy korporacyjne. Minister sprawiedliwości zmienia właśnie regulamin testu. Projekt trafił już do konsultacji społecznych.

Część pisemna testu (trwa jeden lub dwa dni) polega na opracowaniu jednego lub dwóch tematów na podstawie akt lub stanu faktycznego. Na każdy z tematów zarezerwowano 360 minut. Część ustna testu to odpowiedzi na losowo wybrany zestaw sześciu pytań z zasad organizacji i działania samorządu zawodowego, etyki zawodowej oraz warunków wykonywania zawodu adwokata albo radcy prawnego. Na przygotowanie się do odpowiedzi prawnik ma pół godziny.

Członkowie komisji mogą zadawać kandydatowi dodatkowe pytania. Suma średnich ocen wystawionych przez członków komisji za odpowiedzi na poszczególne pytania stanowi ocenę z części ustnej testu umiejętności. Ocenę pozytywną wystawia się, jeśli kandydat uzyskał co najmniej 16 punktów.

Komisja uznaje test umiejętności za zdany albo niezdany, biorąc pod uwagę oceny uzyskane przez kandydata z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej i ustnej.

Niezdany jest wówczas, gdy kandydat uzyskał oceny negatywne z co najmniej dwóch przedmiotów.

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL