Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Adwokaci

Nowy regulamin testu dla adwokata i radcy z Unii Europejskiej

123RF
Komisja kwalifikacyjna ma dwa tygodnie, by ustalić termin testu i podać zagadnienia.

Uprawnienia oraz znajomoœć języka polskiego musi posiadać adwokat i radca prawny z Unii Europejskiej, który chce się wpisać na polskie listy korporacyjne. Minister sprawiedliwoœci zmienia właœnie regulamin testu. Projekt trafił już do konsultacji społecznych.

Częœć pisemna testu (trwa jeden lub dwa dni) polega na opracowaniu jednego lub dwóch tematów na podstawie akt lub stanu faktycznego. Na każdy z tematów zarezerwowano 360 minut. Częœć ustna testu to odpowiedzi na losowo wybrany zestaw szeœciu pytań z zasad organizacji i działania samorzšdu zawodowego, etyki zawodowej oraz warunków wykonywania zawodu adwokata albo radcy prawnego. Na przygotowanie się do odpowiedzi prawnik ma pół godziny.

Członkowie komisji mogš zadawać kandydatowi dodatkowe pytania. Suma œrednich ocen wystawionych przez członków komisji za odpowiedzi na poszczególne pytania stanowi ocenę z częœci ustnej testu umiejętnoœci. Ocenę pozytywnš wystawia się, jeœli kandydat uzyskał co najmniej 16 punktów.

Komisja uznaje test umiejętnoœci za zdany albo niezdany, bioršc pod uwagę oceny uzyskane przez kandydata z poszczególnych przedmiotów w częœci pisemnej i ustnej.

Niezdany jest wówczas, gdy kandydat uzyskał oceny negatywne z co najmniej dwóch przedmiotów.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL