Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

100 lat polskiej gospodarki

100 lat polskiej gospodarki

Fotolia
Historie państw i narodów to zazwyczaj cišgłoœć. W polskim przypadku wielokrotnie i w dramatyczny sposób przerywana. Możemy się zastanawiać, jak wyglšdałoby państwo polskie, gdyby nie tragedia rozbiorów. Jakiego wysiłku wymagało sklejanie Polski porozbiorowej. Jak potwornych strat doznaliœmy w wyniku wojen œwiatowych. Gdzie byœmy byli, gdyby nie forsowany przez blok sowiecki model rozwoju Polski socjalistycznej.

Ale jest i inna perspektywa, o której często w patriotycznej goršczce zapominamy. To perspektywa, która próbuje równoważyć wysiłek buntów i narodowych powstań, cišgłš daninę krwi kolejnych pokoleń. To perspektywa trwania wbrew przeciwnoœciom, przenoszenia polskoœci w wymiarze społecznym, kulturowym, w końcu gospodarczym. W tej dziedzinie też mieliœmy bohaterów, o których zwykle – przy œwiętowaniu rocznic – zapominamy, a których wkład w przetrwanie tkanki narodowej nie był ani mniejszy, ani mniej istotny niż bohaterów czasu wojny. Ksišżę Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki, gen. Dezydery Chłapowski, Ignacy Łukasiewicz, Hipolit Cegielski, twórcy przemysłowej Łodzi: Poznański, Scheibler czy Grohman, stworzyli gospodarcze podstawy, dzięki którym po odrodzeniu państwa polskiego mogliœmy w cišgu ledwie dwóch dekad zbudować solidne, nowoczesne państwo. To dzięki nim póŸniejszy wysiłek Władysława Grabskiego, Feliksa Młynarskiego i Eugeniusza Kwiatkowskiego nie szedł na marne.

Jednak fatum było bezwzględne. Wybuch wojny i doœwiadczenie dwóch totalitaryzmów zostawiły na ich spuœciŸnie destrukcyjne œlady. Ile trzeba było potem wysiłku, ile ryzyka, by Polska wróciła na tory suwerennej i nowoczesnej gospodarki. Nie wolno nam o tym zapomnieć. Rok 2018, który właœnie zainaugurowaliœmy, to rok obchodów stulecia odrodzonego państwa polskiego. Pragniemy, aby przygotowany przez redakcje „Rzeczpospolitej" i „Parkietu" program „100 lat polskiej gospodarki" był naszym skromnym wkładem w te obchody. Chcemy, by przez nasze łamy przetoczyła się dyskusja o polskim dorobku, o bohaterach czasów przełomu, o status quo narodowej gospodarki. O najbardziej perspektywicznych branżach.

W ramach projektu przewidujemy cykl debat i dyskusji, które będziemy relacjonowali na łamach obu tytułów. Otwieramy również specjalnš, poœwięconš programowi stronę internetowš www.100latgospodarki.pl. Zwieńczeniem będzie kongres zorganizowany 7 czerwca w goœcinnym budynku warszawskiej GPW, z którego relacje będš prowadzone z użyciem wszystkich multimedialnych zasobów naszego wydawnictwa. Wierzymy, że ta inicjatywa zainteresuje i zainspiruje wszystkich czytelników „Rzeczpospolitej" i „Parkietu". Bo droga, która rozpoczęliœmy 100 lat temu, wcale się nie skończyła. Z osobami Leszka Balcerowicza, Janusza Lewandowskiego, Grzegorza Kołodki, Jerzego Hausnera, Marka Belki, Mateusza Morawieckiego trwa i wcišż odsłania nowe oblicza. Jakš œcieżkš idziemy? Gdzie dojdziemy? Kto zasłuży na pomnik? Odpowiedzi na te pytania wcišż jeszcze przed nami, redaktorami oraz czytelnikami „Rzeczpospolitej" i „Parkietu".

 

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL